12.11.2018
PECH_AM(2018)629559
AMENDEMENTEN
7 - 22
Ontwerpstandpunt in de vorm van amendementen
Commissie visserij
(PE629.477v01-00)
Niet-wetgevingsontwerpresolutie van de Commissie internationale handel over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds
(COM(2018)0481 - C8-0000/2018 - 2018/0256M(NLE))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 164kWORD 71k
Juridische mededeling