28.8.2019
PECH_AM(2019)639923
ÆNDRINGSFORSLAG
1 - 62
Udkast til udtalelse
Chris Davies
(PE638.756v03-00)
Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 - alle sektioner
(2019/2028(BUD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 213kWORD 71k
Juridisk meddelelse