PDF 169kWORD 308k

 

Kalatalousvaliokunta

 

PECH(2018)1008_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Maanantai 8. lokakuuta 2018 klo 16.00–18.30

Tiistai 9. lokakuuta 2018 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

Bryssel

Kokoushuone: Paul-Henri Spaak (5B001)

8. lokakuuta 2018 klo 16.00–18.30

1.              Esityslistan hyväksyminen

2.              Puheenjohtajan ilmoitukset

Neuvoston ja komission läsnä ollessa

3.              Norsunluurannikon tasavallan ja Euroopan yhteisön välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024)

PECH/8/13963

***              2018/0267(NLE)              10858/2018 – C8-0387/2018

 

Esittelijä:

 

João Ferreira (GUE/NGL)

 

Vastaava:

 

PECH

 

 

Lausunto:

 

DEVE

 

 

 

BUDG –

Heidi Hautala (Verts/ALE)

 

 

·           Keskustelu komission edustajien kanssa

4.              Ehdotus asetukseksi Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavien säilyttämis- ja valvontatoimenpiteiden toteuttamisesta

PECH/8/14451

***I              2018/0304(COD)              COM(2018)0577 – C8-0391/2018

 

Esittelijä:

 

Ricardo Serrão Santos (S&D)

PR – PE627.630v01-00

Vastaava:

 

PECH

 

 

 

·           Keskustelu komission edustajien kanssa

·           Mietintöluonnoksen käsittely

5.              Ehdotus neuvoston päätökseksi sääntelemättömän aavan meren kalastuksen ehkäisemiseksi Pohjoisen jäämeren keskiosassa tehdyn sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

PECH/8/13699

***              2018/0239(NLE)              COM(2018)0453

 

Esittelijä:

 

Norica Nicolai (ALDE)

 

Vastaava:

 

PECH

 

 

Lausunto:

 

ENVI –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

·           Keskustelu komission edustajien kanssa

6.              Keskustelu komission kanssa vuosikertomuksesta, joka koskee edistymistä kestävään enimmäistuottoon tähtäävissä toimissa ja kalakantojen tilaa (asetuksen (EU) N:o 1380/2013 50 artiklan mukaisesti)

* * *

9. lokakuuta 2018 klo 9.00–12.30

9. lokakuuta 2018 klo 9.00–9.30  (suljetuin ovin)

Suljetuin ovin

7.              Koordinaattoreiden kokous

* * *

9. lokakuuta 2018 klo 9.30–12.00

Neuvoston ja komission läsnä ollessa

*** Äänestys ***

8.              Adrianmeren pienten pelagisten lajien kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma

PECH/8/09349

***I              2017/0043(COD)              COM(2017)0097 – C8-0095/2017

 

Esittelijä:

 

Ruža Tomašić (ECR)

PR – PE602.914v01-00
AM – PE618.196v02-00

Vastaava:

 

PECH

 

 

Lausunto:

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE610.558v01-00
AM – PE607.775v02-00

 

·           Mietintöluonnoksen hyväksyminen

·           Tarkistusten jättämisen määräaika: 23. helmikuuta 2018 klo 10.00

9.              Läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja koskeva monivuotinen suunnitelma, Itämerta koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta annetun asetuksen (EU) 2016/1139 muuttaminen ja asetusten (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007 ja (EY) N:o 1300/2008 kumoaminen

PECH/8/12613

***I              2018/0074(COD)              COM(2018)0149 – C8-0126/2018

 

Esittelijä:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE622.105v02-00
AM – PE623.900v02-00

Vastaava:

 

PECH

 

 

 

·           Mietintöluonnoksen hyväksyminen

·           Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä

·           Tarkistusten jättämisen määräaika: 18. heinäkuuta 2018 klo 17.00

10.              Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys

PECH/8/12787

***I              2018/0088(COD)              COM(2018)0179 – C8-0144/2018

 

Valmistelija:

 

Ricardo Serrão Santos (S&D)

PA – PE625.411v01-00
AM – PE626.984v01-00

Vastaava:

 

ENVI –

Renate Sommer (PPE)

PR – PE623.765v02-00
AM – PE627.781v01-00
AM – PE627.946v01-00

 

·           Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

·           Tarkistusten jättämisen määräaika: 5. syyskuuta 2018 klo 17.00

*** Koneäänestys päättyy ***

11.              Kalatalousvaliokunnan matka Irlantiin - 17.-19. syyskuuta 2018

PECH/8/14479

·           Selonteko valiokunnalle

* * *

9. lokakuuta 2018 klo 12.00–12.30  (suljetuin ovin)

Suljetuin ovin

12.              Delegoidut säädökset

* * *

9. lokakuuta 2018 klo 14.30–16.30

Julkinen kuulemistilaisuus

13.              Julkinen kuuleminen aiheesta: "Purkamisvelvoite: tilanne ennen täytäntöönpanon loppuun saattamista tammikuussa 2019"

9. lokakuuta 2018 klo 16.30–18.30

14.              Keskustelu Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen osapuolten kanssa – ensimmäinen osa

15.              Keskustelu Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen osapuolten kanssa – toinen osa

16.              Puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattoreiden päätöksistä

17.              Muut asiat

18.              Seuraavat kokoukset

·           21. marraskuuta 2018 klo 14.30–18.30 (Bryssel)

·           22. marraskuuta 2018 klo 9.00–12.30 (Bryssel)

* * *

Päivitetty viimeksi: 3. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus