PDF 182kWORD 308k

 

Kumitat għas-Sajd

 

PECH(2018)1008_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tnejn 8 ta' Ottubru 2018, 16.00 – 18.30

It-Tlieta 9 ta' Ottubru 2018, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30

Brussell

Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)

It-8 ta' Ottubru 2018, 16.00 – 18.30

1.              Adozzjoni tal-aġenda

2.              Avviżi tal-president

Fil-preżenza tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

3.              Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika tal-Kosta tal-Avorju u l-Komunità Ewropea (2018–2024)

PECH/8/13963

***              2018/0267(NLE)              10858/2018 – C8-0387/2018

 

Rapporteur:

 

João Ferreira (GUE/NGL)

 

Responsabbli:

 

PECH

 

 

Opinjonijiet:

 

DEVE

 

 

 

BUDG –

Heidi Hautala (Verts/ALE)

 

 

·           Skambju ta' fehmiet mar-rappreżentanti tal-Kummissjoni

4.              Proposta għal regolament li jistabbilixxi l-miżuri ta' konservazzjoni u ta' kontroll li japplikaw fiż-Żona Regolatorja tal-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral

PECH/8/14451

***I              2018/0304(COD)              COM(2018)0577 – C8-0391/2018

 

Rapporteur:

 

Ricardo Serrão Santos (S&D)

PR – PE627.630v01-00

Responsabbli:

 

PECH

 

 

 

·           Skambju ta' fehmiet mar-rappreżentanti tal-Kummissjoni

·           Eżami tal-abbozz ta' rapport

5.              Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim għall-Prevenzjoni tas-Sajd mhux Regolat fl-Ibħra Miftuħa fl-Oċean Artiku Ċentrali

PECH/8/13699

***              2018/0239(NLE)              COM(2018)0453

 

Rapporteur:

 

Norica Nicolai (ALDE)

 

Responsabbli:

 

PECH

 

 

Opinjonijiet:

 

ENVI –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

·           Skambju ta' fehmiet mar-rappreżentanti tal-Kummissjoni

6.              Skambju ta' fehmiet mal-Kummissjoni dwar ir-Rapport annwali dwar il-progress li sar fl-implimentazzjoni tar-rendiment massimu sostenibbli u l-istat tal-istokkijiet tal-ħut (applikazzjoni tal-Artikolu 50 tar-Regolament 1380/2013)

* * *

Id-9 ta' Ottubru 2018, 9.00 – 12.30

Id-9 ta' Ottubru 2018, 9.00 – 9.30  (bil-magħluq)

Bil-magħluq

7.              Laqgħa tal-koordinaturi

* * *

Id-9 ta' Ottubru 2018, 9.30 – 12.00

Fil-preżenza tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

*** Ħin għall-votazzjoni ***

8.              Pjan pluriennali għall-istokkijiet pelaġiċi ż-żgħar fil-Baħar Adrijatiku u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet

PECH/8/09349

***I              2017/0043(COD)              COM(2017)0097 – C8-0095/2017

 

Rapporteur:

 

Ruža Tomašić (ECR)

PR – PE602.914v01-00
AM – PE618.196v02-00

Responsabbli:

 

PECH

 

 

Opinjonijiet:

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE610.558v01-00
AM – PE607.775v02-00

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-23 ta' Frar 2018, 10.00

9.              Pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-ħut fl-Ilmijiet tal-Punent u fl-ilmijiet tal-madwar, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, emenda tar-Regolament (UE) 2016/1139 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-Baħar Baltiku, u tħassir tar-Regolamenti (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) 509/2007 u (KE) 1300/2008

PECH/8/12613

***I              2018/0074(COD)              COM(2018)0149 – C8-0126/2018

 

Rapporteur:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE622.105v02-00
AM – PE623.900v02-00

Responsabbli:

 

PECH

 

 

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

·           Votazzjoni dwar id-deċiżjoni li jinbdew negozjati interistituzzjonali

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-18 ta' Lulju 2018, 17.00

10.              It-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari

PECH/8/12787

***I              2018/0088(COD)              COM(2018)0179 – C8-0144/2018

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Ricardo Serrão Santos (S&D)

PA – PE625.411v01-00
AM – PE626.984v01-00

Responsabbli:

 

ENVI –

Renate Sommer (PPE)

PR – PE623.765v02-00
AM – PE627.781v01-00
AM – PE627.946v01-00

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: il-5 ta' Settembru 2018, 17.00

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

11.              Żjara fl-Irlanda tal-Kumitat għas-Sajd - 17-19 ta' Settembru 2018

PECH/8/14479

·           Rapportar lura lill-kumitat

* * *

Id-9 ta' Ottubru 2018, 12.00 – 12.30  (bil-magħluq)

Bil-magħluq

12.              Atti delegati

* * *

Id-9 ta' Ottubru 2018, 14.30 – 16.30

Smigħ pubbliku

13.              Smigħ pubbliku dwar "L-Obbligu tal-ħatt l-art: il-qagħda kurrenti qabel l-implimentazzjoni sħiħa tiegħu f'Jannar 2019"

Id-9 ta' Ottubru 2018, 16.30 – 18.30

14.              Skambju ta' fehmiet mal-partijiet involuti fis-sħubija fil-qasam tas-sajd sostenibbi bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk - l-ewwel parti

15.              Skambju ta' fehmiet mal-partijiet involuti fis-sħubija fil-qasam tas-sajd sostenibbi bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk - it-tieni parti

16.              Avviż tal-President dwar id-deċiżjonijiet meħuda mill-koordinaturi

17.              Kwistjonijiet varji

18.              Laqgħat li jmiss

·           il-21 ta' Novembru 2018, 14.30 – 18.30 (Brussell)

·           it-22 ta' Novembru 2018, 9.00 – 12.30 (Brussell)

* * *

Aġġornata l-aħħar: 2 ta' Ottubru 2018Avviż legali