PDF 172kWORD 1082k

 

Comisia pentru pescuit

 

PECH(2018)1008_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 8 octombrie 2018, 16.00 - 18.30

Marți, 9 octombrie 2018, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)

8 octombrie 2018, 16.00 - 18.30

1.              Adoptarea ordinii de zi

2.              Comunicări ale președinției

În prezența Consiliului și a Comisiei

3.              Acord de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Republica Côte d'Ivoire și Comunitatea Europeană (2018-2024)

              PECH/8/13963

              ***              2018/0267(NLE)              10858/2018 – C8-0387/2018

Raportor:

 

João Ferreira (GUE/NGL)

 

Comisie competentă:

 

PECH

 

 

Avize:

 

DEVE

 

 

 

BUDG –

Heidi Hautala (Verts/ALE)

 

·           Schimb de opinii cu reprezentanții Comisiei

4.              Propunere de regulament de instituire a unor măsuri de conservare și control care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest

              PECH/8/14451

              ***I              2018/0304(COD)              COM(2018)0577 – C8-0391/2018

Raportor:

 

Ricardo Serrão Santos (S&D)

PR – PE627.630v01-00

Comisie competentă:

 

PECH

 

 

·           Schimb de opinii cu reprezentanții Comisiei

·           Examinarea proiectului de raport

5.              Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului pentru prevenirea pescuitului nereglementat în marea liberă din zona centrală a Oceanului Arctic

              PECH/8/13699

              ***              2018/0239(NLE)              COM(2018)0453

Raportoare:

 

Norica Nicolai (ALDE)

 

Comisie competentă:

 

PECH

 

 

Avize:

 

ENVI –

Decizie: fără aviz

 

·           Schimb de opinii cu reprezentanții Comisiei

6.              Schimb de opinii cu Comisia privind raportul anual referitor la progresele înregistrate în realizarea producției maxime sustenabile și la situația stocurilor de pește (aplicarea articolului 50 din Regulamentul nr. 1380/2013)

* * *

9 octombrie 2018, 9.00 - 12.30

9 octombrie 2018, 9.00 - 9.30  (cu ușile închise)

Cu ușile închise

7.              Reuniune a coordonatorilor

* * *

9 octombrie 2018, 9.30 - 12.00

În prezența Consiliului și a Comisiei

*** Votare ***

8.              Plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri

              PECH/8/09349

              ***I              2017/0043(COD)              COM(2017)0097 – C8-0095/2017

Raportoare:

 

Ruža Tomašić (ECR)

PR – PE602.914v01-00
AM – PE618.196v02-00

Comisie competentă:

 

PECH

 

 

Avize:

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE610.558v01-00
AM – PE607.775v02-00

·           Adoptarea proiectului de raport

·           Termen de depunere a amendamentelor: 23 februarie 2018, 10.00

9.              Planul multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 de stabilire a unui plan multianual pentru Marea Baltică și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007 și (CE) nr. 1300/2008

              PECH/8/12613

              ***I              2018/0074(COD)              COM(2018)0149 – C8-0126/2018

Raportor:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE622.105v02-00
AM – PE623.900v02-00

Comisie competentă:

 

PECH

 

 

·           Adoptarea proiectului de raport

·           Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

·           Termen de depunere a amendamentelor: 18 iulie 2018, 17.00

10.              Transparența și durabilitatea evaluării riscurilor la nivelul UE în cadrul lanțului alimentar

              PECH/8/12787

              ***I              2018/0088(COD)              COM(2018)0179 – C8-0144/2018

Raportor pentru aviz:

 

Ricardo Serrão Santos (S&D)

PA – PE625.411v01-00
AM – PE626.984v01-00

Comisie competentă:

 

ENVI –

Renate Sommer (PPE)

PR – PE623.765v02-00
AM – PE627.781v01-00
AM – PE627.946v01-00

·           Adoptarea proiectului de aviz

·           Termen de depunere a amendamentelor: 5 septembrie 2018, 17.00

*** Sfârșitul votării electronice ***

11.              Misiunea Comisiei pentru pescuit în Irlanda - 17-19 septembrie 2018

              PECH/8/14479

·           Raport prezentat comisiei

* * *

9 octombrie 2018, 12.00 - 12.30  (cu ușile închise)

Cu ușile închise

12.              Acte delegate

* * *

9 octombrie 2018, 14.30 - 16.30

Audiere publică

13.              Audiere publică pe tema „Obligația de debarcare: situația actuală înainte de punerea în aplicare deplină în ianuarie 2019”

9 octombrie 2018, 16.30 - 18.30

14.              Schimb de opinii cu părțile interesate de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc - prima parte

15.              Schimb de opinii cu părțile interesate de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc - a doua parte

16.              Comunicare a președinției privind deciziile adoptate de coordonatori

17.              Chestiuni diverse

18.              Reuniuni următoare

·           21 noiembrie 2018, 14.30 - 18.30 (Bruxelles)

·           22 noiembrie 2018, 9.00 - 12.30 (Bruxelles)

* * *

Ultima actualizare: 3 octombrie 2018Notă juridică