PDF 173kWORD 1068k

 

Odbor za ribištvo

 

PECH(2018)1008_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v ponedeljek, 8. oktobra 2018, od 16.00 do 18.30

v torek, 9. oktobra 2018, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30

Bruselj

Sejna soba: Paul-Henri Spaak (5B001)

8. oktober 2018 od 16.00 do 18.30

1.              Sprejetje dnevnega reda

2.              Sporočila predsednika

V prisotnosti Sveta in Komisije

3.              Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Slonokoščeno obalo in Evropsko skupnostjo (2018–2024)

PECH/8/13963

***              2018/0267(NLE)              10858/2018 – C8-0387/2018

 

Poročevalec:

 

João Ferreira (GUE/NGL)

 

Pristojni odbor:

 

PECH

 

 

Mnenje:

 

DEVE

 

 

 

BUDG –

Heidi Hautala (Verts/ALE)

 

 

·           Izmenjava mnenj s predstavniki Komisije

4.              Predlog uredbe o določitvi ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika

PECH/8/14451

***I              2018/0304(COD)              COM(2018)0577 – C8-0391/2018

 

Poročevalec:

 

Ricardo Serrão Santos (S&D)

PR – PE627.630v01-00

Pristojni odbor:

 

PECH

 

 

 

·           Izmenjava mnenj s predstavniki Komisije

·           Obravnava osnutka poročila

5.              Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma za preprečevanje nereguliranega ribolova na odprtem morju v osrednjem Arktičnem oceanu v imenu Evropske unije

PECH/8/13699

***              2018/0239(NLE)              COM(2018)0453

 

Poročevalka:

 

Norica Nicolai (ALDE)

 

Pristojni odbor:

 

PECH

 

 

Mnenje:

 

ENVI –

Sklep: brez mnenja

 

 

·           Izmenjava mnenj s predstavniki Komisije

6.              Izmenjava mnenj s Komisijo o letnem poročilu o napredku pri uresničevanju največjega trajnostnega donosa in stanju ribjih staležev (uporaba člena 50 Uredbe št. 1380/2013)

* * *

9. oktober 2018 od 9.00 do 12.30

9. oktober 2018 od 9.00 do 9.30 (brez navzočnosti javnosti)

Brez navzočnosti javnosti

7.              Sestanek koordinatorjev

* * *

9. oktober 2018 od 9.30 do 12.00

V prisotnosti Sveta in Komisije

*** Glasovanje ***

8.              Večletni načrt za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže

PECH/8/09349

***I              2017/0043(COD)              COM(2017)0097 – C8-0095/2017

 

Poročevalka:

 

Ruža Tomašić (ECR)

PR – PE602.914v01-00
AM – PE618.196v02-00

Pristojni odbor:

 

PECH

 

 

Mnenje:

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE610.558v01-00
AM – PE607.775v02-00

 

·           Sprejetje osnutka poročila

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 23. februar 2018 ob 10.00

9.              Večletni načrt za staleže rib v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te staleže, sprememba Uredbe (EU) 2016/1139 o vzpostavitvi večletnega načrta za Baltsko morje ter razveljavitev uredb (ES) št. 811/2004, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007 in (ES) št. 1300/2008

PECH/8/12613

***I              2018/0074(COD)              COM(2018)0149 – C8-0126/2018

 

Poročevalec:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE622.105v02-00
AM – PE623.900v02-00

Pristojni odbor:

 

PECH

 

 

 

·           Sprejetje osnutka poročila

·           Glasovanje o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 18. julij 2018 ob 17.00

10.              Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU

PECH/8/12787

***I              2018/0088(COD)              COM(2018)0179 – C8-0144/2018

 

Pripravljavec mnenja:

 

Ricardo Serrão Santos (S&D)

PA – PE625.411v01-00
AM – PE626.984v01-00

Pristojni odbor:

 

ENVI –

Renate Sommer (PPE)

PR – PE623.765v02-00
AM – PE627.781v01-00
AM – PE627.946v01-00

 

·           Sprejetje osnutka mnenja

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 5. september 2018 ob 17.00

*** Konec elektronskega glasovanja ***

11.              Misija Odbora za ribištvo na Irsko, 17. do 19. september 2018

PECH/8/14479

·           Poročanje odboru

* * *

9. oktober 2018 od 12.00 do 12.30 (brez navzočnosti javnosti)

Brez navzočnosti javnosti

12.              Delegirani akti

* * *

9. oktober 2018 od 14.30 do 16.30

Javna predstavitev

13.              Javna predstavitev o obveznosti iztovarjanja: stanje pred uvedbo celovitega izvajanja januarja 2019

9. oktober 2018 od 16.30 do 18.30

14.              Izmenjava mnenj z deležniki, ki jih zadeva sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko - prvi del

15.              Izmenjava mnenj z deležniki, ki jih zadeva sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko - drugi del

16.              Sporočilo predsednika o sklepih koordinatorjev

17.              Razno

18.              Naslednja seja

·           21. november 2018, od 14.30 do 18.30 (Bruselj)

·           22. november 2018, od 9.00 do 12.30 (Bruselj)

* * *

Zadnja posodobitev: 3. oktober 2018Pravno obvestilo