PDF 185kWORD 316k

 

Výbor pro rybolov

 

PECH(2018)1121_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 21. listopadu 2018, 14:30–18:30

Čtvrtek 22. listopadu 2018, 9:00–10:45

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (5B001)

21. listopadu 2018, 14:30–15:00  (neveřejná)

Neveřejná schůze

1.              Schůze koordinátorů

* * *

21. listopadu 2018, 15:00–18:30

2.              Přijetí pořadu jednání

3.              Sdělení předsedy

4.              Schválení zápisů ze schůzí:

·           24. září 2018              PV – PE628.365v01-00

·           8.–9. října 2018              PV – PE629.381v01-00

Za přítomnosti Rady a Komise

*** Elektronické hlasování ***

5.              Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o víceletém plánu obnovy populace mečouna obecného ve Středozemním moři a změna nařízení (ES) č. 1967/2006 a (EU) 2017/2107

PECH/8/12919

***I              2018/0109(COD)              COM(2018)0229 – C8-0162/2018

 

Zpravodaj:

 

Marco Affronte (Verts/ALE)

PR – PE626.718v01-00
AM – PE628.471v01-00

Příslušný výbor:

 

PECH

 

 

Stanoviska:

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE625.402v02-00
AM – PE623.803v01-00

 

·           přijetí návrhu zprávy

·           hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

6.              Rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři)

PECH/8/12617

***I              2018/0069(COD)              COM(2018)0143 – C8-0123/2018

 

Zpravodajka:

 

Linnéa Engström (Verts/ALE)

PR – PE623.935v02-00
AM – PE626.717v01-00

Příslušný výbor:

 

PECH

 

 

Stanoviska:

 

ENVI –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

·           přijetí návrhu zprávy

·           hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

*** Konec elektronického hlasování ***

7.              Uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k této dohodě a výměně dopisů připojených k dohodě

PECH/8/14749

***              2018/0349(NLE)              COM(2018)0678

 

Zpravodaj:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE629.380v01-00

Příslušný výbor:

 

PECH

 

 

Stanoviska:

 

DEVE

 

 

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

 

 

·           výměna názorů se zástupci Komise

·           projednání návrhu doporučení (souhlas)

8.              Uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k této dohodě a výměně dopisů připojených k dohodě

PECH/8/14935

              2018/0349M(NLE)             

 

Zpravodaj:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE630.449v01-00

Příslušný výbor:

 

PECH

 

 

Stanoviska:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

·           projednání návrhu zprávy

9.              Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)

PECH/8/14822

·           výměna názorů s ředitelem Pascalem Savouretem o pracovním programu na rok 2019

10.              Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)

PECH/8/14313

              2018/2197(DEC)              COM(2018)0521[30] – C8-0348/2018

 

Zpravodaj:

 

José Blanco López (S&D)

PA – PE629.523v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Petri Sarvamaa (PPE)

 

 

·           projednání návrhu stanoviska

·           stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů

11.              Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

PECH/8/14096

              2018/2166(DEC)              COM(2018)0521[01] – C8-0318/2018

 

Zpravodaj:

 

Alain Cadec (PPE)

PA – PE628.713v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           projednání návrhu stanoviska

·           stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů

12.              Akty v přenesené pravomoci

PECH/8/15012

·           výměna názorů se zástupci Komise

22. listopadu 2018, 9:00–10:45

13.              Workshop na téma „Zákaz výmětů, povinnosti vykládky a maximální udržitelný výnos v západním Středozemním moři“

PECH/8/14821

·           vystoupení

14.              Sdělení předsedy týkající se rozhodnutí přijatých koordinátory

15.              Různé

16.              Příští schůze

·           27. listopadu 2018, 9:00–12:30 a 15:15–18:30 (Brusel)

* * *

Poslední aktualizace: 16. listopadu 2018Právní upozornění