PDF 182kWORD 315k

 

Fiskeriudvalget

 

PECH(2018)1121_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Onsdag den 21. november 2018 kl. 14.30-18.30

Torsdag den 22. november 2018 kl. 9.00-10.45

Bruxelles

Mødelokale: Paul-Henri Spaak (5B001)

Den 21. november 2018 kl. 14.30-15.00  (for lukkede døre)

For lukkede døre

1.              Koordinatormøde

* * *

Den 21. november 2018 kl. 15.00-18.30

2.              Vedtagelse af dagsorden

3.              Meddelelser fra formanden

4.              Godkendelse af protokollerne fra møderne

·           24. september 2018              PV – PE628.365v01-00

·           8.-9. oktober 2018              PV – PE629.381v01-00

Med deltagelse af Rådet og Kommissionen

*** Elektronisk afstemning ***

5.              Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning om en flerårig genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet og om ændring af forordning (EF) nr. 1967/2006 og (EU) 2017/2107

PECH/8/12919

***I              2018/0109(COD)              COM(2018)0229 – C8-0162/2018

 

Ordfører:

 

Marco Affronte (Verts/ALE)

PR – PE626.718v01-00
AM – PE628.471v01-00

Kor.udv.:

 

PECH

 

 

Udtalelser:

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE625.402v02-00
AM – PE623.803v01-00

 

·           Vedtagelse af udkast til betænkning

·           Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger

6.              Fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet)

PECH/8/12617

***I              2018/0069(COD)              COM(2018)0143 – C8-0123/2018

 

Ordfører:

 

Linnéa Engström (Verts/ALE)

PR – PE623.935v02-00
AM – PE626.717v01-00

Kor.udv.:

 

PECH

 

 

Udtalelser:

 

ENVI –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

·           Vedtagelse af udkast til betænkning

·           Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

7.              Indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen

PECH/8/14749

***              2018/0349(NLE)              COM(2018)0678

 

Ordfører:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE629.380v01-00

Kor.udv.:

 

PECH

 

 

Udtalelser:

 

DEVE

 

 

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

 

 

·           Drøftelse med Kommissionens repræsentanter

·           Behandling af udkast til henstilling (godkendelse)

8.              Indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen

PECH/8/14935

              2018/0349M(NLE)             

 

Ordfører:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE630.449v01-00

Kor.udv.:

 

PECH

 

 

Udtalelser:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

·           Behandling af udkast til betænkning

9.              EU-Fiskerikontrolagenturet

PECH/8/14822

·           Drøftelse med Pascal Savouret, direktør, om arbejdsprogrammet for 2019

10.              Decharge 2017: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)

PECH/8/14313

              2018/2197(DEC)              COM(2018)0521[30] – C8-0348/2018

 

Ordfører for udtalelse:

 

José Blanco López (S&D)

PA – PE629.523v01-00

Kor.udv.:

 

CONT –

Petri Sarvamaa (PPE)

 

 

·           Behandling af udkast til udtalelse

·           Fastsættelse af frist for ændringsforslag

11.              Decharge 2017: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen

PECH/8/14096

              2018/2166(DEC)              COM(2018)0521[01] – C8-0318/2018

 

Ordfører for udtalelse:

 

Alain Cadec (PPE)

PA – PE628.713v01-00

Kor.udv.:

 

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Behandling af udkast til udtalelse

·           Fastsættelse af frist for ændringsforslag

12.              Delegerede retsakter

PECH/8/15012

·           Drøftelse med Kommissionens repræsentanter

Den 22. november 2018 kl. 9.00-10.45

13.              Workshop om udsmidsforbuddet, landingsforpligtelserne og det maksimalt bæredygtigt udbytte i det vestlige Middelhav

PECH/8/14821

·           Redegørelse

14.              Meddelelse fra formanden om koordinatorernes afgørelser

15.              Diverse sager

16.              Næste møder

·           den 27. november 2018 kl. 9.00-12.30 og 15.15-18.30 (Bruxelles)

* * *

Seneste opdatering: 16. november 2018Juridisk meddelelse