PDF 174kWORD 315k

 

Kalatalousvaliokunta

 

PECH(2018)1121_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Keskiviikko 21. marraskuuta 2018 klo 14.30–18.30

Torstai 22. marraskuuta 2018 klo 9.00–10.45

Bryssel

Kokoushuone: Paul-Henri Spaak (5B001)

21. marraskuuta 2018 klo 14.30–15.00  (suljetuin ovin)

Suljetuin ovin

1.              Koordinaattoreiden kokous

* * *

21. marraskuuta 2018 klo 15.00–18.30

2.              Esityslistan hyväksyminen

3.              Puheenjohtajan ilmoitukset

4.              Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

·           24. syyskuuta 2018              PV – PE628.365v01-00

·           8.–9. lokakuuta 2018              PV – PE629.381v01-00

Neuvoston ja komission läsnä ollessa

*** Koneäänestys ***

5.              Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Välimeren miekkakalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta sekä asetusten (EY) N:o 1967/2006 ja (EU) 2017/2107 muuttamisesta

PECH/8/12919

***I              2018/0109(COD)              COM(2018)0229 – C8-0162/2018

 

Esittelijä:

 

Marco Affronte (Verts/ALE)

PR – PE626.718v01-00
AM – PE628.471v01-00

Vastaava:

 

PECH

 

 

Lausunto:

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE625.402v02-00
AM – PE623.803v01-00

 

·           Mietintöluonnoksen hyväksyminen

·           Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä

6.              Kalastus GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella

PECH/8/12617

***I              2018/0069(COD)              COM(2018)0143 – C8-0123/2018

 

Esittelijä:

 

Linnéa Engström (Verts/ALE)

PR – PE623.935v02-00
AM – PE626.717v01-00

Vastaava:

 

PECH

 

 

Lausunto:

 

ENVI –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

·           Mietintöluonnoksen hyväksyminen

·           Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä

*** Koneäänestys päättyy ***

7.              Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen, sen täytäntöönpanopöytäkirjan sekä mainittuun sopimukseen liitetyn kirjeenvaihdon tekeminen

PECH/8/14749

***              2018/0349(NLE)              COM(2018)0678

 

Esittelijä:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE629.380v01-00

Vastaava:

 

PECH

 

 

Lausunto:

 

DEVE

 

 

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

 

 

·           Keskustelu komission edustajien kanssa

·           Suositusluonnoksen käsittely (hyväksyntä)

8.              Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen, sen täytäntöönpanopöytäkirjan sekä mainittuun sopimukseen liitetyn kirjeenvaihdon tekeminen

PECH/8/14935

              2018/0349M(NLE)             

 

Esittelijä:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE630.449v01-00

Vastaava:

 

PECH

 

 

Lausunto:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

·           Mietintöluonnoksen käsittely

9.              Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)

PECH/8/14822

·           Keskustelu johtaja Pascal Savouretin kanssa työohjelmasta 2019

10.              Vastuuvapaus 2017: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto

PECH/8/14313

              2018/2197(DEC)              COM(2018)0521[30] – C8-0348/2018

 

Valmistelija:

 

José Blanco López (S&D)

PA – PE629.523v01-00

Vastaava:

 

CONT –

Petri Sarvamaa (PPE)

 

 

·           Lausuntoluonnoksen käsittely

·           Tarkistusten jättämisen määräajan vahvistaminen

11.              Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Komissio

PECH/8/14096

              2018/2166(DEC)              COM(2018)0521[01] – C8-0318/2018

 

Valmistelija:

 

Alain Cadec (PPE)

PA – PE628.713v01-00

Vastaava:

 

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Lausuntoluonnoksen käsittely

·           Tarkistusten jättämisen määräajan vahvistaminen

12.              Delegoidut säädökset

PECH/8/15012

·           Keskustelu komission edustajien kanssa

22. marraskuuta 2018 klo 9.00–10.45

13.              Workshop aiheesta "Saaliiden poisheittämisen kieltäminen, purkamisvelvoitteet ja kestävä enimmäistuotto läntisellä Välimerellä"

PECH/8/14821

·           Puheenvuoro:

14.              Puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattoreiden päätöksistä

15.              Muut asiat

16.              Seuraavat kokoukset

·           27. marraskuuta 2018 klo 9.00–12.30 ja 15.15–18.30 (Bryssel)

* * *

Päivitetty viimeksi: 16. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus