PDF 179kWORD 1061k

 

Odbor za ribarstvo

 

PECH(2018)1121_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

srijeda 21. studenoga 2018., 14:30 – 18:30

četvrtak 22. studenoga 2018., 9:00 – 10:45

Bruxelles

Dvorana: Paul-Henri Spaak (5B001)

21. studenoga 2018., 14:30 – 15:00 (zatvoreno za javnost)

Zatvoreno za javnost

1.              Sastanak koordinatora

* * *

21. studenoga 2018., 15:00 – 18:30

2.              Usvajanje dnevnog reda

3.              Priopćenja predsjedatelja

4.              Odobrenje zapisnika sa sjednica od:

·           24. rujna 2018.              PV – PE628.365v01-00

·           8. – 9. listopada 2018.              PV – PE629.381v01-00

U nazočnosti Vijeća i Komisije

*** Elektroničko glasovanje ***

5.              Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o višegodišnjem planu oporavka sredozemnog igluna i izmjeni uredaba (EZ) br. 1967/2006 i (EU) 2017/2107

PECH/8/12919

***I              2018/0109(COD)              COM(2018)0229 – C8-0162/2018

 

Izvjestitelj:

 

Marco Affronte (Verts/ALE)

PR – PE626.718v01-00
AM – PE628.471v01-00

Nadležni odbor:

 

PECH

 

 

Mišljenja:

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE625.402v02-00
AM – PE623.803v01-00

·           Usvajanje nacrta izvješća

·           Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora

6.              Ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja)

PECH/8/12617

***I              2018/0069(COD)              COM(2018)0143 – C8-0123/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Linnéa Engström (Verts/ALE)

PR – PE623.935v02-00
AM – PE626.717v01-00

Nadležni odbor:

 

PECH

 

 

Mišljenja:

 

ENVI –

Odluka: nema mišljenja

 

·           Usvajanje nacrta izvješća

·           Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

7.              Sklapanje Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka, Protokol o njegovoj provedbi i razmjena pisama koja je priložena Sporazumu

PECH/8/14749

***              2018/0349(NLE)              COM(2018)0678

 

Izvjestitelj:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE629.380v01-00

Nadležni odbor:

 

PECH

 

 

Mišljenja:

 

DEVE

 

 

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

 

·           Razmjena gledišta s predstavnicima Komisije

·           Razmatranje nacrta preporuke (suglasnost)

8.              Sklapanje Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka, Protokol o njegovoj provedbi i razmjena pisama koja je priložena Sporazumu

PECH/8/14935

              2018/0349M(NLE)             

 

Izvjestitelj:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE630.449v01-00

Nadležni odbor:

 

PECH

 

 

Mišljenja:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

·           Razmatranje nacrta izvješća

9.              Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)

PECH/8/14822

·           Razmjena gledišta s Pascalom Savouretom, direktorom, o programu rada za 2019.

10.              Razrješnica za 2017.: Agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)

PECH/8/14313

              2018/2197(DEC)              COM(2018)0521[30] – C8-0348/2018

 

Izvjestitelj za mišljenje:

 

José Blanco López (S&D)

PA – PE629.523v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT –

Petri Sarvamaa (PPE)

 

·           Razmatranje nacrta mišljenja

·           Određivanje roka za podnošenje amandmana

11.              Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europska komisija

PECH/8/14096

              2018/2166(DEC)              COM(2018)0521[01] – C8-0318/2018

 

Izvjestitelj za mišljenje:

 

Alain Cadec (PPE)

PA – PE628.713v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

·           Razmatranje nacrta mišljenja

·           Određivanje roka za podnošenje amandmana

12.              Delegirani akti

PECH/8/15012

·           Razmjena gledišta s predstavnicima Komisije

22. studenoga 2018., 9:00 – 10:45

13.              Radionica na temu „Zabrana odbacivanja ulova, obveza iskrcavanja ulova i najviši održivi prinos u zapadnom Sredozemnom moru”

PECH/8/14821

·           Izlaganje

14.              Priopćenja predsjednika o odlukama koordinatora

15.              Razno

16.              Sljedeće sjednice

·           27. studenoga 2018., 9:00 – 12:30 i 15:15 – 18:30 (Bruxelles)

* * *

Posljednje ažuriranje: 16. studenog 2018.Pravna napomena