PDF 185kWORD 315k

 

Kumitat għas-Sajd

 

PECH(2018)1121_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

L-Erbgħa 21 ta' Novembru 2018, 14.30 – 18.30

Il-Ħamis 22 ta' Novembru 2018, 9.00 – 10.45

Brussell

Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)

Il-21 ta' Novembru 2018, 14.30 – 15.00  (bil-magħluq)

Bil-magħluq

1.              Laqgħa tal-koordinaturi

* * *

Il-21 ta' Novembru 2018, 15.00 – 18.30

2.              Adozzjoni tal-aġenda

3.              Avviżi tal-president

4.              Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

·           l-24 ta' Settembru 2018              PV – PE628.365v01-00

·           it-8 u d-9 ta' Ottubru 2018              PV – PE629.381v01-00

Fil-preżenza tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

5.              Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar pjan pluriennali għall-irkupru tal-pixxispad tal-Mediterran u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1967/2006 u (UE) 2017/2107

PECH/8/12919

***I              2018/0109(COD)              COM(2018)0229 – C8-0162/2018

 

Rapporteur:

 

Marco Affronte (Verts/ALE)

PR – PE626.718v01-00
AM – PE628.471v01-00

Responsabbli:

 

PECH

 

 

Opinjonijiet:

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE625.402v02-00
AM – PE623.803v01-00

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

·           Votazzjoni dwar id-deċiżjoni li jinbdew negozjati interistituzzjonali

6.              Sajd fiż-żona tal-Ftehim tal-GFCM (Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Baħar Mediterran)

PECH/8/12617

***I              2018/0069(COD)              COM(2018)0143 – C8-0123/2018

 

Rapporteur:

 

Linnéa Engström (Verts/ALE)

PR – PE623.935v02-00
AM – PE626.717v01-00

Responsabbli:

 

PECH

 

 

Opinjonijiet:

 

ENVI –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

·           Votazzjoni dwar id-deċiżjoni li jinbdew negozjati interistituzzjonali

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

7.              Konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk, tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu, kif ukoll tal-iskambju ta' ittri li jakkumpanja dan il-Ftehim

PECH/8/14749

***              2018/0349(NLE)              COM(2018)0678

 

Rapporteur:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE629.380v01-00

Responsabbli:

 

PECH

 

 

Opinjonijiet:

 

DEVE

 

 

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

 

 

·           Skambju ta' fehmiet mar-rappreżentanti tal-Kummissjoni

·           Eżami tal-abbozz ta' rakkomandazzjoni (approvazzjoni)

8.              Konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk, tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu, kif ukoll tal-iskambju ta' ittri li jakkumpanja dan il-Ftehim

PECH/8/14935

              2018/0349M(NLE)             

 

Rapporteur:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE630.449v01-00

Responsabbli:

 

PECH

 

 

Opinjonijiet:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

·           Eżami tal-abbozz ta' rapport

9.              Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)

PECH/8/14822

·           Skambju ta' fehmiet ma' Pascal Savouret, Direttur, dwar il-programm ta' ħidma għall-2019

10.              Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)

PECH/8/14313

              2018/2197(DEC)              COM(2018)0521[30] – C8-0348/2018

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

José Blanco López (S&D)

PA – PE629.523v01-00

Responsabbli:

 

CONT –

Petri Sarvamaa (PPE)

 

 

·           Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

·           Iffissar tal-iskadenza għat-tressiq tal-emendi

11.              Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea

PECH/8/14096

              2018/2166(DEC)              COM(2018)0521[01] – C8-0318/2018

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Alain Cadec (PPE)

PA – PE628.713v01-00

Responsabbli:

 

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

·           Iffissar tal-iskadenza għat-tressiq tal-emendi

12.              Atti delegati

PECH/8/15012

·           Skambju ta' fehmiet mar-rappreżentanti tal-Kummissjoni

It-22 ta' Novembru 2018, 9.00 – 10.45

13.              Workshop dwar "Il-projbizzjoni tal-iskartar, l-obbligi ta' ħatt l-art u r-rendiment massimu sostenibbli fil-Punent tal-Mediterran"

PECH/8/14821

·           Preżentazzjoni

14.              Avviż tal-President dwar id-deċiżjonijiet meħuda mill-koordinaturi

15.              Kwistjonijiet varji

16.              Laqgħat li jmiss

·           is-27 ta' Novembru 2018, 9.00 – 12.30 u 15.15 – 18.30 (Brussell)

* * *

Aġġornata l-aħħar: 16 ta' Novembru 2018Avviż legali