PDF 178kWORD 315k

 

Commissie visserij

 

PECH(2018)1121_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 21 november 2018, 14.30 - 18.30 uur

Donderdag 22 november 2018, 9.00 - 10.45 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (5B001)

21 november 2018, 14.30 - 15.00 uur  (met gesloten deuren)

Met gesloten deuren

1.              Coördinatorenvergadering

* * *

21 november 2018, 15.00 - 18.30 uur

2.              Aanneming van de agenda

3.              Mededelingen van de voorzitter

4.              Goedkeuring van notulen van vergaderingen

·           24 september 2018              PV – PE628.365v01-00

·           8-9 oktober 2018              PV – PE629.381v01-00

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

*** Elektronische stemming ***

5.              Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor een meerjarig herstelplan voor mediterrane zwaardvis en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006 en (EU) 2017/2107

PECH/8/12919

***I              2018/0109(COD)              COM(2018)0229 – C8-0162/2018

 

Rapporteur:

 

Marco Affronte (Verts/ALE)

PR – PE626.718v01-00
AM – PE628.471v01-00

Bevoegd:

 

PECH

 

 

Adviezen:

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE625.402v02-00
AM – PE623.803v01-00

 

·           Goedkeuring ontwerpverslag

·           Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

6.              Visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean — Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee)

PECH/8/12617

***I              2018/0069(COD)              COM(2018)0143 – C8-0123/2018

 

Rapporteur:

 

Linnéa Engström (Verts/ALE)

PR – PE623.935v02-00
AM – PE626.717v01-00

Bevoegd:

 

PECH

 

 

Adviezen:

 

ENVI –

Besluit: geen advies

 

 

·           Goedkeuring ontwerpverslag

·           Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

*** Einde elektronische stemming ***

7.              Sluiting van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko, het bijbehorende uitvoeringsprotocol en de briefwisseling bij die overeenkomst

PECH/8/14749

***              2018/0349(NLE)              COM(2018)0678

 

Rapporteur:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE629.380v01-00

Bevoegd:

 

PECH

 

 

Adviezen:

 

DEVE

 

 

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

 

 

·           Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

·           Behandeling ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

8.              Sluiting van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko, het bijbehorende uitvoeringsprotocol en de briefwisseling bij die overeenkomst

PECH/8/14935

              2018/0349M(NLE)             

 

Rapporteur:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE630.449v01-00

Bevoegd:

 

PECH

 

 

Adviezen:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

·           Behandeling ontwerpverslag

9.              Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)

PECH/8/14822

·           Gedachtewisseling met Pascal Savouret, directeur, over het werkprogramma 2019

10.              Kwijting 2017: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)

PECH/8/14313

              2018/2197(DEC)              COM(2018)0521[30] – C8-0348/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

José Blanco López (S&D)

PA – PE629.523v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Petri Sarvamaa (PPE)

 

 

·           Behandeling ontwerpadvies

·           Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen

11.              Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Commissie

PECH/8/14096

              2018/2166(DEC)              COM(2018)0521[01] – C8-0318/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Alain Cadec (PPE)

PA – PE628.713v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Behandeling ontwerpadvies

·           Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen

12.              Gedelegeerde handelingen

PECH/8/15012

·           Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

22 november 2018, 9.00 - 10.45 uur

13.              Workshop over "Teruggooiverbod, aanlandingsverplichtingen en de maximale duurzame opbrengst in de westelijke Middellandse Zee"

PECH/8/14821

·           Presentatie / Uiteenzetting

14.              Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren

15.              Rondvraag

16.              Volgende vergaderingen

·           27 november 2018, 9.00 - 12.30 uur en 15.15 - 18.30 uur (Brussel)

* * *

Laatst bijgewerkt op: 16 november 2018Juridische mededeling