PDF 176kWORD 1060k

 

Odbor za ribištvo

 

PECH(2018)1121_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v sredo, 21. novembra 2018, od 14.30 do 18.30

v četrtek, 22. novembra 2018, od 9.00 do 10.45

Bruselj

Sejna soba: Paul-Henri Spaak (5B001)

21. november 2018 od 14.30 do 15.00 (brez navzočnosti javnosti)

Brez navzočnosti javnosti

1.              Sestanek koordinatorjev

* * *

21. november 2018 od 15.00 do 18.30

2.              Sprejetje dnevnega reda

3.              Sporočila predsednika

4.              Sprejetje zapisnikov s sej:

·           24. septembra 2018              PV – PE628.365v01-00

·           8. in 9. oktobra 2018              PV – PE629.381v01-00

V prisotnosti Sveta in Komisije

*** Elektronsko glasovanje ***

5.              Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o večletnem načrtu za obnovo staleža sredozemske mečarice ter spremembi uredb (ES) št. 1967/2006 in (EU) 2017/2107

PECH/8/12919

***I              2018/0109(COD)              COM(2018)0229 – C8-0162/2018

 

Poročevalec:

 

Marco Affronte (Verts/ALE)

PR – PE626.718v01-00
AM – PE628.471v01-00

Pristojni odbor:

 

PECH

 

 

Mnenje:

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE625.402v02-00
AM – PE623.803v01-00

·           Sprejetje osnutka poročila

·           Glasovanje o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj

6.              Ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju)

PECH/8/12617

***I              2018/0069(COD)              COM(2018)0143 – C8-0123/2018

 

Poročevalka:

 

Linnéa Engström (Verts/ALE)

PR – PE623.935v02-00
AM – PE626.717v01-00

Pristojni odbor:

 

PECH

 

 

Mnenje:

 

ENVI –

Sklep: brez mnenja

 

·           Sprejetje osnutka poročila

·           Glasovanje o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj

*** Konec elektronskega glasovanja ***

7.              Sklenitev Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, njegovega protokola o izvajanju ter izmenjave pisem, priloženih Sporazumu

PECH/8/14749

***              2018/0349(NLE)              COM(2018)0678

 

Poročevalec:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE629.380v01-00

Pristojni odbor:

 

PECH

 

 

Mnenje:

 

DEVE

 

 

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

 

·           Izmenjava mnenj s predstavniki Komisije

·           Obravnava osnutka priporočila (postopek odobritve)

8.              Sklenitev Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, njegovega protokola o izvajanju ter izmenjave pisem, priloženih Sporazumu

PECH/8/14935

              2018/0349M(NLE)             

 

Poročevalec:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE630.449v01-00

Pristojni odbor:

 

PECH

 

 

Mnenje:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

·           Obravnava osnutka poročila

9.              Evropska agencija za nadzor ribištva

PECH/8/14822

·           Izmenjava mnenj z direktorjem Pascalom Savouretom o programu dela za leto 2019

10.              Razrešnica 2017: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)

PECH/8/14313

              2018/2197(DEC)              COM(2018)0521[30] – C8-0348/2018

 

Pripravljavec mnenja:

 

José Blanco López (S&D)

PA – PE629.523v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Petri Sarvamaa (PPE)

 

·           Obravnava osnutka mnenja

·           Določitev roka za vložitev predlogov sprememb:

11.              Razrešnica 2017: Splošni proračun EU – Evropska komisija

PECH/8/14096

              2018/2166(DEC)              COM(2018)0521[01] – C8-0318/2018

 

Pripravljavec mnenja:

 

Alain Cadec (PPE)

PA – PE628.713v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

·           Obravnava osnutka mnenja

·           Določitev roka za vložitev predlogov sprememb:

12.              Delegirani akti

PECH/8/15012

·           Izmenjava mnenj s predstavniki Komisije

22. november 2018 od 9.00 do 10.45

13.              Delavnica na temo prepovedi zavržkov, obveznosti iztovarjanja in največjega trajnostnega donosa v zahodnem Sredozemskem morju

PECH/8/14821

·           Predstavitev

14.              Sporočilo predsednika o sklepih koordinatorjev

15.              Razno

16.              Naslednja seja

·           27. november 2018 od 9.00 do 12.30 in od 15.15 do 18.30 (Bruselj)

* * *

Zadnja posodobitev: 16. november 2018Pravno obvestilo