PDF 177kWORD 315k

 

Fiskeriutskottet

 

PECH(2018)1121_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 21 november 2018 kl. 14.30–18.30

Torsdagen den 22 november 2018 kl. 9.00–10.45

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (5B001)

21 november 2018 kl. 14.30–15.00  (inom stängda dörrar)

Inom stängda dörrar

1.              Samordnarnas sammanträde

* * *

21 november 2018 kl. 15.00–18.30

2.              Godkännande av föredragningslistan

3.              Meddelanden från ordföranden

4.              Justering av sammanträdesprotokoll

·           24 september 2018              PV – PE628.365v01-00

·           8–9 oktober 2018              PV – PE629.381v01-00

I närvaro av rådet och kommissionen

*** Elektronisk omröstning ***

5.              Förslag till förordning om en flerårig återhämtningsplan för svärdfisk i Medelhavet och om ändring av förordningarna (EG) nr 1967/2006 och (EU) 2017/2107 Iccats ordning för ömsesidig internationell inspektion

PECH/8/12919

***I              2018/0109(COD)              COM(2018)0229 – C8-0162/2018

 

Föredragande:

 

Marco Affronte (Verts/ALE)

PR – PE626.718v01-00
AM – PE628.471v01-00

Ansv. utsk.:

 

PECH

 

 

Rådg. utsk.:

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE625.402v02-00
AM – PE623.803v01-00

 

·           Antagande av förslag till betänkande

·           Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

6.              Fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet)

PECH/8/12617

***I              2018/0069(COD)              COM(2018)0143 – C8-0123/2018

 

Föredragande:

 

Linnéa Engström (Verts/ALE)

PR – PE623.935v02-00
AM – PE626.717v01-00

Ansv. utsk.:

 

PECH

 

 

Rådg. utsk.:

 

ENVI –

Beslut: inget yttrande

 

 

·           Antagande av förslag till betänkande

·           Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

7.              Ingående av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko, dess genomförandeprotokoll och den skriftväxling som åtföljer det avtalet

PECH/8/14749

***              2018/0349(NLE)              COM(2018)0678

 

Föredragande:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE629.380v01-00

Ansv. utsk.:

 

PECH

 

 

Rådg. utsk.:

 

DEVE

 

 

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

 

 

·           Diskussion med kommissionens företrädare

·           Behandling av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)

8.              Ingående av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko, dess genomförandeprotokoll och den skriftväxling som åtföljer det avtalet

PECH/8/14935

              2018/0349M(NLE)             

 

Föredragande:

 

Alain Cadec (PPE)

PR – PE630.449v01-00

Ansv. utsk.:

 

PECH

 

 

Rådg. utsk.:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

·           Behandling av förslag till betänkande

9.              Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)

PECH/8/14822

·           Diskussion med Pascal Savouret, direktör, om arbetsprogrammet för 2019

10.              Ansvarsfrihet 2017: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)

PECH/8/14313

              2018/2197(DEC)              COM(2018)0521[30] – C8-0348/2018

 

Föredragande av yttrande:

 

José Blanco López (S&D)

PA – PE629.523v01-00

Ansv. utsk.:

 

CONT –

Petri Sarvamaa (PPE)

 

 

·           Behandling av förslag till yttrande

·           Fastställande av tidsfrist för ingivande av ändringsförslag

11.              Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen

PECH/8/14096

              2018/2166(DEC)              COM(2018)0521[01] – C8-0318/2018

 

Föredragande av yttrande:

 

Alain Cadec (PPE)

PA – PE628.713v01-00

Ansv. utsk.:

 

CONT –

Inés Ayala Sender (S&D)

 

 

·           Behandling av förslag till yttrande

·           Fastställande av tidsfrist för ingivande av ändringsförslag

12.              Delegerade akter

PECH/8/15012

·           Diskussion med kommissionens företrädare

22 november 2018 kl. 9.00–10.45

13.              Workshop om utkastförbudet, landningsskyldigheten och det maximala hållbara uttaget i västra Medelhavet

PECH/8/14821

·           Föredragning

14.              Information från ordföranden om samordnarnas beslut

15.              Övriga frågor

16.              Kommande sammanträden

·           27 november 2018 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.15–18.30 (Bryssel)

* * *

Senaste uppdatering: 19 november 2018Rättsligt meddelande