PDF 189kWORD 305k

 

Комисия по рибно стопанство

 

PECH(2019)0408_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 8 април 2019 г., 15.00–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (5B001)

8 април 2019 г., 15.00–18.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протоколите от заседанията:

         19 февруари 2019 г. PV – PE636.115v01-00

         7 март 2019 г. PV – PE636.324v01-00

3. Съобщения на председателя

В присъствието на Съвета и на Комисията

*** Време за електронно гласуване ***

4. Контрол на рибарството

PECH/8/13412

***I 2018/0193(COD) COM(2018)0368 – C8-0238/2018

 

Докладчик:

 

Изабел Тома (S&D)

PR – PE627.839v01-00
AM – PE634.726v01-00
AM – PE632.988v01-00
AM – PE634.735v01-00

Водеща:

 

PECH

 

 

Подпомагащи:

 

ENVI –

Решение: без становище

 

 

         Приемане на проекта на доклад

*** Край на електронното гласуване ***

Делегирани актове (член 105)

5. Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2018/2034 за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в северозападните води за периода 2019 – 2021 г.

PECH/8/15798

 2019/2647(DEA) C(2019)01838

 

Водеща:

 

PECH

 

 

 

         Размяна на мнения с представителите на Комисията

6. Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2018/2035 за уточняване на подробностите относно изпълнението на задължението за разтоварване при определени видове дънен риболов в Северно море за периода 2019 – 2021 г.

PECH/8/15815

 2019/2650(DEA) C(2019)01800

 

Водеща:

 

PECH

 

 

 

         Размяна на мнения с представителите на Комисията

7. Делегирано решение на Комисията за утвърждаване на многогодишната програма на Съюза за събиране и управление на биологични, екологични, технически и социално-икономически данни в секторите на рибарството и аквакултурата

PECH/8/15819

 2019/2653(DEA) C(2019)01848

 

Водеща:

 

PECH

 

 

 

         Размяна на мнения с представителите на Комисията

8. Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия и протокол за неговото прилагане

PECH/8/15789

*** 2019/0076(NLE) COM(2019)0135

 

Водеща:

 

PECH

 

 

Подпомагащи:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

         Размяна на мнения с представителите на Комисията

9. Сключване на протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.)

PECH/8/15855

*** 2019/0078(NLE) COM(2019)0137

 

Водеща:

 

PECH

 

 

Подпомагащи:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

         Размяна на мнения с представителите на Комисията

10. Разни въпроси

11. Следващи заседания

         8 юли 2019 г. (Брюксел)

Дата (очаква се потвърждение)

* * *

Последно осъвременяване: 22 март 2019 г.Правна информация