PDF 192kWORD 297k

 

Výbor pro rybolov

 

PECH(2019)0408_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 8. dubna 2019, 15:00–18:30

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (5B001)

8. dubna 2019, 15:00–18:30

1. Přijetí pořadu jednání

2. Schválení zápisů ze schůzí:

         19. února 2019 PV – PE636.115v01-00

         7. března 2019 PV – PE636.324v01-00

3. Sdělení předsedy

Za přítomnosti Rady a Komise

*** Elektronické hlasování ***

4. Kontrola rybolovu

PECH/8/13412

***I 2018/0193(COD) COM(2018)0368 – C8-0238/2018

 

Zpravodajka:

 

Isabelle Thomas (S&D)

PR – PE627.839v01-00
AM – PE634.726v01-00
AM – PE632.988v01-00
AM – PE634.735v01-00

Příslušný výbor:

 

PECH

 

 

Stanoviska:

 

ENVI –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

         přijetí návrhu zprávy

*** Konec elektronického hlasování ***

Akty v přenesené pravomoci (článek 105)

5. Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2034, kterým se na období 2019–2021 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách

PECH/8/15798

 2019/2647(DEA) C(2019)01838

 

Příslušný výbor:

 

PECH

 

 

 

         výměna názorů se zástupci Komise

6. Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2035, kterým se na období 2019–2021 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři

PECH/8/15815

 2019/2650(DEA) C(2019)01800

 

Příslušný výbor:

 

PECH

 

 

 

         výměna názorů se zástupci Komise

7. Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, kterým se zavádí víceletý program Unie pro shromažďování, správu a využívání biologických, environmentálních, technických a sociálně ekonomických údajů v odvětví rybolovu a akvakultury

PECH/8/15819

 2019/2653(DEA) C(2019)01848

 

Příslušný výbor:

 

PECH

 

 

 

         výměna názorů se zástupci Komise

8. Dohoda o udržitelném partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou a prováděcí protokol k této dohodě

PECH/8/15789

*** 2019/0076(NLE) COM(2019)0135

 

Příslušný výbor:

 

PECH

 

 

Stanoviska:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

         výměna názorů se zástupci Komise

9. Uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)

PECH/8/15855

*** 2019/0078(NLE) COM(2019)0137

 

Příslušný výbor:

 

PECH

 

 

Stanoviska:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

         výměna názorů se zástupci Komise

10. Různé

11. Příští schůze

         8. července 2019 (Brusel)

(datum bude potvrzeno)

* * *

Poslední aktualizace: 25. března 2019Právní upozornění