PDF 185kWORD 296k

 

Fiskeriudvalget

 

PECH(2019)0408_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 8. april 2019 kl. 15.00-18.30

Bruxelles

Mødelokale: Paul-Henri Spaak (5B001)

Den 8. april 2019 kl. 15.00-18.30

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         19. februar 2019 PV – PE636.115v01-00

         7. marts 2019 PV – PE636.324v01-00

3. Meddelelser fra formanden

Med deltagelse af Rådet og Kommissionen

*** Elektronisk afstemning ***

4. Fiskerikontrol

PECH/8/13412

***I 2018/0193(COD) COM(2018)0368 – C8-0238/2018

 

Ordfører:

 

Isabelle Thomas (S&D)

PR – PE627.839v01-00
AM – PE634.726v01-00
AM – PE632.988v01-00
AM – PE634.735v01-00

Kor.udv.:

 

PECH

 

 

Udtalelser:

 

ENVI –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

         Vedtagelse af udkast til betænkning

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

Delegerede retsakter (artikel 105)

5. Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/2034 om fastsættelse af en udsmidsplan for fiskeriet efter visse demersale arter i de nordvestlige farvande for perioden 2019-2021

PECH/8/15798

 2019/2647(DEA) C(2019)01838

 

Kor.udv.:

 

PECH

 

 

 

         Drøftelse med Kommissionens repræsentanter

6. Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/2035 om de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af landingsforpligtelsen i fiskeriet efter visse demersale arter i Nordsøen for perioden 2019-2021

PECH/8/15815

 2019/2650(DEA) C(2019)01800

 

Kor.udv.:

 

PECH

 

 

 

         Drøftelse med Kommissionens repræsentanter

7. KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE om fastlæggelse af et flerårigt EU-program for indsamling, forvaltning og anveldelse af biologiske, miljømæssige, tekniske og socioøkonomiske data inden for fiskeri og akvakultur

PECH/8/15819

 2019/2653(DEA) C(2019)01848

 

Kor.udv.:

 

PECH

 

 

 

         Drøftelse med Kommissionens repræsentanter

8. Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Gambia og gennemførelsesprotokollen hertil

PECH/8/15789

*** 2019/0076(NLE) COM(2019)0135

 

Kor.udv.:

 

PECH

 

 

Udtalelser:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

         Drøftelse med Kommissionens repræsentanter

9. Indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde (2019-2024)

PECH/8/15855

*** 2019/0078(NLE) COM(2019)0137

 

Kor.udv.:

 

PECH

 

 

Udtalelser:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

         Drøftelse med Kommissionens repræsentanter

10. Diverse sager

11. Næste møder

         8. juli 2019 (Bruxelles)

(skal bekræftes)

* * *

Seneste opdatering: 25. marts 2019Juridisk meddelelse