PDF 179kWORD 296k

 

Kalanduskomisjon

 

PECH(2019)0408_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 8. aprill 2019 kell 15.00–18.30

Brüssel

Ruum: Paul-Henri Spaak (5B001)

8. aprill 2019 kell 15.00–18.30

1. Päevakorra kinnitamine

2. Koosolekute protokollide kinnitamine

         19. veebruar 2019 PV – PE636.115v01-00

         7. märts 2019 PV – PE636.324v01-00

3. Juhataja teadaanded

Nõukogu ja komisjoni osavõtul

*** Elektrooniline hääletus ***

4. Kalanduskontroll

PECH/8/13412

***I 2018/0193(COD) COM(2018)0368 – C8-0238/2018

 

Raportöör:

 

Isabelle Thomas (S&D)

PR – PE627.839v01-00
AM – PE634.726v01-00
AM – PE632.988v01-00
AM – PE634.735v01-00

Vastutav:

 

PECH

 

 

Arvamused:

 

ENVI –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

         Raporti projekti vastuvõtmine

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

Delegeeritud õigusaktid (artikkel 105)

5. Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2018/2034, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul loodepiirkonna vetes aastatel 2019–2021

PECH/8/15798

 2019/2647(DEA) C(2019)01838

 

Vastutav:

 

PECH

 

 

 

         Arvamuste vahetus komisjoni esindajatega

6. Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2018/2035, millega täpsustatakse Põhjamerel teatavate põhjalähedaste liikide püügi suhtes kehtiva lossimiskohustuse täitmise üksikasjad ajavahemikus 2019–2021

PECH/8/15815

 2019/2650(DEA) C(2019)01800

 

Vastutav:

 

PECH

 

 

 

         Arvamuste vahetus komisjoni esindajatega

7. Komisjoni delegeeritud otsus, millega kehtestatakse liidu mitmeaastane programm kalandus- ja vesiviljelussektori bioloogiliste, keskkonnaalaste, tehniliste ja sotsiaalmajanduslike andmete kogumiseks ja haldamiseks

PECH/8/15819

 2019/2653(DEA) C(2019)01848

 

Vastutav:

 

PECH

 

 

 

         Arvamuste vahetus komisjoni esindajatega

8. Euroopa Liidu ja Gambia Vabariigi vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping ja selle rakendamise protokoll

PECH/8/15789

*** 2019/0076(NLE) COM(2019)0135

 

Vastutav:

 

PECH

 

 

Arvamused:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

         Arvamuste vahetus komisjoni esindajatega

9. Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimine

PECH/8/15855

*** 2019/0078(NLE) COM(2019)0137

 

Vastutav:

 

PECH

 

 

Arvamused:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

         Arvamuste vahetus komisjoni esindajatega

10. Muud küsimused

11. Järgmised koosolekud

         8. juuli 2019 (Brüssel)

(kuupäev kinnitamata)

* * *

Viimane päevakajastamine: 21. märts 2019Õigusalane teave