PDF 178kWORD 296k

 

Kalatalousvaliokunta

 

PECH(2019)0408_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Maanantai 8. huhtikuuta 2019 klo 15.00–18.30

Bryssel

Kokoushuone: Paul-Henri Spaak (5B001)

8. huhtikuuta 2019 klo 15.00–18.30

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         19. helmikuuta 2019 PV – PE636.115v01-00

         7. maaliskuuta 2019 PV – PE636.324v01-00

3. Puheenjohtajan ilmoitukset

Neuvoston ja komission läsnä ollessa

*** Koneäänestys ***

4. Kalastuksenvalvonta

PECH/8/13412

***I 2018/0193(COD) COM(2018)0368 – C8-0238/2018

 

Esittelijä:

 

Isabelle Thomas (S&D)

PR – PE627.839v01-00
AM – PE634.726v01-00
AM – PE632.988v01-00
AM – PE634.735v01-00

Vastaava:

 

PECH

 

 

Lausunto:

 

ENVI –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

         Mietintöluonnoksen hyväksyminen

*** Koneäänestys päättyy ***

Delegoidut säädökset (105 artikla)

5. Komission delegoitu asetus tiettyjä pohjakalalajien kalastuksia luoteisilla vesialueilla koskevasta poisheittämissuunnitelmasta kaudelle 2019–2021 annetun delegoidun asetuksen (EU) 2018/2034 muuttamisesta

PECH/8/15798

 2019/2647(DEA) C(2019)01838

 

Vastaava:

 

PECH

 

 

 

         Keskustelu komission edustajien kanssa

6. Komission delegoitu asetus tiettyjen pohjakalakantojen kalastusta Pohjanmerellä kaudella 2019–2021 koskevan purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa koskevien yksityiskohtien erittelemisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2018/2035 muuttamisesta

PECH/8/15815

 2019/2650(DEA) C(2019)01800

 

Vastaava:

 

PECH

 

 

 

         Keskustelu komission edustajien kanssa

7. Komission delegoitu päätös kalastus- ja vesiviljelyalan biologisten, ympäristöä koskevien, teknisten ja sosioekonomisten tietojen keruuta ja hallintaa koskevan unionin monivuotisen ohjelman perustamisesta

PECH/8/15819

 2019/2653(DEA) C(2019)01848

 

Vastaava:

 

PECH

 

 

 

         Keskustelu komission edustajien kanssa

8. Euroopan unionin ja Gambian tasavallan välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ja sen täytäntöönpanopöytäkirja

PECH/8/15789

*** 2019/0076(NLE) COM(2019)0135

 

Vastaava:

 

PECH

 

 

Lausunto:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

         Keskustelu komission edustajien kanssa

9. Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2019–2024) tekeminen

PECH/8/15855

*** 2019/0078(NLE) COM(2019)0137

 

Vastaava:

 

PECH

 

 

Lausunto:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

         Keskustelu komission edustajien kanssa

10. Muut asiat

11. Seuraavat kokoukset

         8. heinäkuuta 2019 (Bryssel)

(päivämäärä vahvistetaan myöhemmin)

* * *

Päivitetty viimeksi: 22. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus