PDF 182kWORD 296k

 

Commissie visserij

 

PECH(2019)0408_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 8 april 2019, 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (5B001)

8 april 2019, 15.00 - 18.30 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         19 februari 2019 PV – PE636.115v01-00

         7 maart 2019 PV – PE636.324v01-00

3. Mededelingen van de voorzitter

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

*** Elektronische stemming ***

4. Visserijcontroles

PECH/8/13412

***I 2018/0193(COD) COM(2018)0368 – C8-0238/2018

 

Rapporteur:

 

Isabelle Thomas (S&D)

PR – PE627.839v01-00
AM – PE634.726v01-00
AM – PE632.988v01-00
AM – PE634.735v01-00

Bevoegd:

 

PECH

 

 

Advies:

 

ENVI –

Besluit: geen advies

 

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

*** Einde elektronische stemming ***

Gedelegeerde handelingen (art. 105)

5. Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/2034 tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de noordwestelijke wateren voor de periode 2019-2021

PECH/8/15798

 2019/2647(DEA) C(2019)01838

 

Bevoegd:

 

PECH

 

 

 

         Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

6. Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/2035 tot vaststelling van nadere bepalingen ter uitvoering van de aanlandingsverplichting voor bepaalde demersale visserijen in de Noordzee voor de periode 2019-2021

PECH/8/15815

 2019/2650(DEA) C(2019)01800

 

Bevoegd:

 

PECH

 

 

 

         Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

7. GEDELEGEERD BESLUIT van de Commissie tot vaststelling van het meerjarenprogramma van de Unie voor de verzameling en het beheer van biologische, ecologische, technische en sociaal-economische gegevens in de visserij- en de aquacultuursector

PECH/8/15819

 2019/2653(DEA) C(2019)01848

 

Bevoegd:

 

PECH

 

 

 

         Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

8. Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Gambia en het bijbehorende protocol

PECH/8/15789

*** 2019/0076(NLE) COM(2019)0135

 

Bevoegd:

 

PECH

 

 

Adviezen:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

         Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

9. Sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024)

PECH/8/15855

*** 2019/0078(NLE) COM(2019)0137

 

Bevoegd:

 

PECH

 

 

Adviezen:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

         Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

10. Rondvraag

11. Volgende vergaderingen

         8 juli 2019 (Brussel)

(datum nog te bevestigen)

* * *

Laatst bijgewerkt op: 22 maart 2019Juridische mededeling