PDF 197kWORD 296k

 

Komisja Rybołówstwa

 

PECH(2019)0408_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 8 kwietnia 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)

8 kwietnia 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         19 lutego 2019 r. PV – PE636.115v01-00

         7 marca 2019 r. PV – PE636.324v01-00

3. Komunikaty przewodniczącego

W obecności Rady i Komisji

*** Głosowanie elektroniczne ***

4. Kontrola rybołówstwa

PECH/8/13412

***I 2018/0193(COD) COM(2018)0368 – C8-0238/2018

 

Sprawozdawczyni:

 

Isabelle Thomas (S&D)

PR – PE627.839v01-00
AM – PE634.726v01-00
AM – PE632.988v01-00
AM – PE634.735v01-00

Przedm. właśc.:

 

PECH

 

 

Opiniodawcza:

 

ENVI –

Decyzja: brak opinii

 

 

         Przyjęcie projektu sprawozdania

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

Akty delegowane (art. 105 Regulaminu)

5. Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2018/2034 ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów gatunków dennych w wodach północno-zachodnich na okres 2019–2021

PECH/8/15798

 2019/2647(DEA) C(2019)01838

 

Przedm. właśc.:

 

PECH

 

 

 

         Wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji

6. Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2018/2035 określające szczegóły realizacji obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych połowów dennych w Morzu Północnym na lata 2019–2021

PECH/8/15815

 2019/2650(DEA) C(2019)01800

 

Przedm. właśc.:

 

PECH

 

 

 

         Wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji

7. Decyzja delegowana Komisji ustanawiająca wieloletni program Unii dotyczący gromadzenia danych biologicznych, środowiskowych, technicznych i społeczno-ekonomicznych oraz zarządzania nimi w sektorze rybołówstwa i akwakultury

PECH/8/15819

 2019/2653(DEA) C(2019)01848

 

Przedm. właśc.:

 

PECH

 

 

 

         Wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji

8. Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Gambii oraz protokół wykonawczy do tej umowy

PECH/8/15789

*** 2019/0076(NLE) COM(2019)0135

 

Przedm. właśc.:

 

PECH

 

 

Opiniodawcza:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

         Wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji

9. Zawarcie protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024)

PECH/8/15855

*** 2019/0078(NLE) COM(2019)0137

 

Przedm. właśc.:

 

PECH

 

 

Opiniodawcza:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

         Wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji

10. Sprawy różne

11. Następne posiedzenia

         8 lipca 2019 r. (Bruksela)

(termin do potwierdzenia)

* * *

Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2019Informacja prawna