PDF 178kWORD 1030k

 

Odbor za ribištvo

 

PECH(2019)0408_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v ponedeljek, 8. aprila 2019, od 15.00 do 18.30

Bruselj

Sejna soba: Paul-Henri Spaak (5B001)

8. april 2019 od 15.00 do 18.30

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sprejetje zapisnikov s sej:

         19. februarja 2019 PV – PE636.115v01-00

         7. marca 2019 PV – PE636.324v01-00

3. Sporočila predsednika

V prisotnosti Sveta in Komisije

*** Elektronsko glasovanje ***

4. Nadzor ribištva

PECH/8/13412

***I 2018/0193(COD) COM(2018)0368 – C8-0238/2018

 

Poročevalka:

 

Isabelle Thomas (S&D)

PR – PE627.839v01-00
AM – PE634.726v01-00
AM – PE632.988v01-00
AM – PE634.735v01-00

Pristojni odbor:

 

PECH

 

 

Mnenje:

 

ENVI –

Sklep: brez mnenja

 

         Sprejetje osnutka poročila

*** Konec elektronskega glasovanja ***

Delegirani akti (člen 105)

5. Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2018/2034 o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v severozahodnih vodah za obdobje 2019–2021

PECH/8/15798

 2019/2647(DEA) C(2019)01838

 

Pristojni odbor:

 

PECH

 

 

         Izmenjava mnenj s predstavniki Komisije

6. Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2018/2035 o določitvi podrobnosti izvajanja obveznosti iztovarjanja za nekatere vrste pridnenega ribolova v Severnem morju v obdobju 2019–2021

PECH/8/15815

 2019/2650(DEA) C(2019)01800

 

Pristojni odbor:

 

PECH

 

 

         Izmenjava mnenj s predstavniki Komisije

7. Delegirani sklep Komisije o vzpostavitvi večletnega programa Unije za zbiranje in upravljanje bioloških, okoljskih, tehničnih in socialno-ekonomskih podatkov v sektorjih ribištva in akvakulture

PECH/8/15819

 2019/2653(DEA) C(2019)01848

 

Pristojni odbor:

 

PECH

 

 

         Izmenjava mnenj s predstavniki Komisije

8. Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo in njegov protokol o izvajanju

PECH/8/15789

*** 2019/0076(NLE) COM(2019)0135

 

Pristojni odbor:

 

PECH

 

 

Mnenje:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

         Izmenjava mnenj s predstavniki Komisije

9. Sklenitev Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024)

PECH/8/15855

*** 2019/0078(NLE) COM(2019)0137

 

Pristojni odbor:

 

PECH

 

 

Mnenje:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

         Izmenjava mnenj s predstavniki Komisije

10. Razno

11. Naslednja seja

         8. julij 2019 (Bruselj)

(bo potrjeno naknadno)

* * *

Zadnja posodobitev: 25. marec 2019Pravno obvestilo