PDF 182kWORD 296k

 

Fiskeriutskottet

 

PECH(2019)0408_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 8 april 2019 kl. 15.00–18.30

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (5B001)

8 april 2019 kl. 15.00–18.30

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av sammanträdesprotokoll

         19 februari 2019 PV – PE636.115v01-00

         7 mars 2019 PV – PE636.324v01-00

3. Meddelanden från ordföranden

I närvaro av rådet och kommissionen

*** Elektronisk omröstning ***

4. Fiskekontroll

PECH/8/13412

***I 2018/0193(COD) COM(2018)0368 – C8-0238/2018

 

Föredragande:

 

Isabelle Thomas (S&D)

PR – PE627.839v01-00
AM – PE634.726v01-00
AM – PE632.988v01-00
AM – PE634.735v01-00

Ansv. utsk.:

 

PECH

 

 

Rådg. utsk.:

 

ENVI –

Beslut: inget yttrande

 

 

         Antagande av förslag till betänkande

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

Delegerade akter (artikel 105)

5. Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2018/2034 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i nordvästliga vatten för perioden 2019–2021

PECH/8/15798

 2019/2647(DEA) C(2019)01838

 

Ansv. utsk.:

 

PECH

 

 

 

         Diskussion med kommissionens företrädare

6. Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2018/2035 med fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten för vissa demersala fisken i Nordsjön för perioden 2019–2021

PECH/8/15815

 2019/2650(DEA) C(2019)01800

 

Ansv. utsk.:

 

PECH

 

 

 

         Diskussion med kommissionens företrädare

7. Kommissionens delegerade beslut om upprättande av ett flerårigt unionsprogram för insamling och förvaltning av biologiska, miljörelaterade, tekniska och socioekonomiska data inom sektorerna för fiske och vattenbruk

PECH/8/15819

 2019/2653(DEA) C(2019)01848

 

Ansv. utsk.:

 

PECH

 

 

 

         Diskussion med kommissionens företrädare

8. Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia och dess genomförandeprotokoll

PECH/8/15789

*** 2019/0076(NLE) COM(2019)0135

 

Ansv. utsk.:

 

PECH

 

 

Rådg. utsk.:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

         Diskussion med kommissionens företrädare

9. Ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024)

PECH/8/15855

*** 2019/0078(NLE) COM(2019)0137

 

Ansv. utsk.:

 

PECH

 

 

Rådg. utsk.:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

         Diskussion med kommissionens företrädare

10. Övriga frågor

11. Kommande sammanträden

         8 juli 2019 (Bryssel)

(bekräftas senare)

* * *

Senaste uppdatering: 22 mars 2019Rättsligt meddelande