PDF 158kWORD 258k

 

Komisja Rybołówstwa

 

PECH(2019)0710_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie inauguracyjne

Środa 10 lipca 2019 r., w godz. 16.45 – 17.15

Bruksela, Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

 

Otwarcie posiedzenia przez tymczasowego przewodniczącego lub tymczasową przewodniczącą

1. Przyjęcie porządku dziennego

*** Głosowanie ***

2. Wybór przewodniczącego lub przewodniczącej

Pod przewodnictwem nowo wybranego przewodniczącego lub nowo wybranej przewodniczącej

3. Wybór pierwszego wiceprzewodniczącego lub pierwszej wiceprzewodniczącej

4. Wybór drugiego wiceprzewodniczącego lub drugiej wiceprzewodniczącej

5. Wybór trzeciego wiceprzewodniczącego lub trzeciej wiceprzewodniczącej

6. Wybór czwartego wiceprzewodniczącego lub czwartej wiceprzewodniczącej

*** Koniec głosowania ***

7. Komunikaty przewodniczącego lub przewodniczącej

8. Sprawy różne

9. Następne posiedzenia

         23 lipca 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)

* * *

Ostatnia aktualizacja: 9 lipca 2019Informacja prawna