PDF 180kWORD 324k

 

Komisja Rybołówstwa

 

PECH(2019)0723_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Wtorek 23 lipca 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30

Bruksela

Sala: Prosimy o zapoznanie się z informacjami wyświetlanymi na ekranie

23 lipca 2019 r., w godz. 9.00 – 10.00

Przy drzwiach zamkniętych

1. Posiedzenie koordynatorów

* * *

23 lipca 2019 r., w godz. 10.00 – 12.30

2. Przyjęcie porządku dziennego

3. Komunikaty przewodniczącego

4. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         10 lipca 2019 r. PV – PE639.740v01-00

W obecności Rady i Komisji

5. Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje

PECH/9/00513

 2019/2028(BUD) 

 

Przewodniczący:

 

Chris Davies (Renew)

PA – PE638.756v02-00

Przedm. właśc.:

 

BUDG

 

 

Opiniodawcza:

 

AFET

 

 

 

DEVE –

Charles Goerens (Renew)

 

 

INTA

 

 

 

CONT

 

 

 

ECON –

Siegfried Mureșan (PPE)

 

 

EMPL

 

 

 

ENVI

 

 

 

ITRE

 

 

 

IMCO

 

DT – PE638.786v01-00

 

TRAN

 

 

 

REGI

 

 

 

AGRI

 

 

 

PECH

 

 

 

CULT

 

 

 

JURI

 

 

 

LIBE

 

 

 

AFCO

 

 

 

FEMM –

(PPE)

 

 

PETI

 

 

 

         Wystąpienie Komisji

         Rozpatrzenie projektu opinii

         Ustalenie terminu składania poprawek

6. Wymiana poglądów z dyrektorem generalnym DG MARE João Aguiarem Machadem

PECH/9/00590

         Wymiana poglądów

23 lipca 2019 r., w godz. 14.30 – 18.30

7. Kontrola rybołówstwa

PECH/9/00323

***I 2018/0193(COD) COM(2018)0368 – C8-0238/2018

 

Przedm. właśc.:

 

PECH

 

 

Opiniodawcza:

 

ENVI

 

 

 

         Wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji

8. Zawarcie protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024)

PECH/9/00456

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Przedm. właśc.:

 

PECH

 

 

Opiniodawcza:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

         Wystąpienie Komisji

9. Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau (lata 2019–2024)

PECH/9/00462

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Przedm. właśc.:

 

PECH

 

 

Opiniodawcza:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

         Wystąpienie Komisji

10. Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Gambii oraz protokół wykonawczy do tej umowy

PECH/9/00453

*** 2019/0076(NLE) COM(2019)0135

 

Przedm. właśc.:

 

PECH

 

 

Opiniodawcza:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

         Wystąpienie Komisji

11. Środki nadzwyczajne na rzecz ochrony zasobów dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego

PECH/9/00562

         Wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji

Przy drzwiach zamkniętych

12. Nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy oraz państwa niewspółpracujące

PECH/9/00514

         Wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji

* * *

13. Komunikaty przewodniczącego dotyczące zaleceń koordynatorów

14. Sprawy różne

15. Następne posiedzenia

         4 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)

         5 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 (Bruksela)

* * *

Ostatnia aktualizacja: 16 lipca 2019Informacja prawna