PDF 179kWORD 317k

 

Комисия по рибно стопанство

 

PECH(2019)0904_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 4 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Брюксел

Зала: Алтиеро Спинели (3E-2)

4 септември 2019 г., 9.00–9.45 ч.  (при закрити врати)

При закрити врати

1. Заседание на координаторите

* * *

4 септември 2019 г., 9.45–12.30 ч.

2. Приемане на дневния ред

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         23 юли 2019 г. PV – PE639.825v01-00

4. Съобщения на председателя

В присъствието на Съвета и на Комисията

*** Време за електронно гласуване ***

5. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

PECH/9/00513

 2019/2028(BUD) 

 

Председател:

 

Крис Дейвис (Renew)

PA – PE638.756v03-00
AM – PE639.923v01-00

Водеща:

 

BUDG –

(PPE) Моника Холмайер (PPE)
Ейдер Гардиасабал Рубиал (S&D)

 

Подпомагащи:

 

AFET –

Михаел Галер (PPE)

PA – PE639.811v01-00

 

DEVE –

Шарл Гьоренс (Renew)

 

 

INTA –

Бернд Ланге (S&D)

 

 

CONT –

Корина Крецу (S&D)

PA – PE639.783v02-00

 

ECON –

Зигфрид Мурешан (PPE)

PA – PE638.801v01-00
AM – PE639.884v02-00

 

EMPL –

Луция Дюриш Николсонова (ECR)

PA – PE639.697v01-00

 

ENVI –

Паскал Канфен (Renew)

PA – PE639.770v01-00
AM – PE639.804v01-00

 

ITRE –

Адина-Йоана Вълян (PPE)

PA – PE639.655v01-00

 

IMCO –

Свеня Хан (Renew)

PA – PE639.801v02-00
AM – PE639.809v01-00
DT – PE638.786v01-00

 

TRAN –

Даниел Фройнд (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

 

REGI –

Юнус Омаржи (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00

 

AGRI –

Паоло Де Кастро (S&D)

PA – PE639.624v01-00
AM – PE639.812v01-00

 

PECH

 

 

 

CULT –

Петра Камереверт (S&D)

PA – PE639.789v01-00

 

JURI –

Люси Нетсинга (Renew)

 

 

LIBE –

Гуендолин Делбос-Корфийлд (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00

 

AFCO –

Антонио Таяни (PPE)

PA – PE639.807v01-00

 

FEMM –

Франсес Фицджералд (PPE)

PA – PE639.795v01-00

 

PETI –

Решение: без становище

 

 

         Приемане на измененията и на бюджетните изменения

         Краен срок за внасяне на измененията: 25 юли 2019 г., 12.00 ч.

*** Край на електронното гласуване ***

6. Едностранен улов на скумрия от Исландия и Гренландия

PECH/9/01057

         Размяна на мнения

7. Финландско председателство на Европейския съюз

PECH/9/00517

         Представяне на програмата на председателството на Съвета

         Размяна на мнения с Яри Лепа, министър на земеделието и горите на Финландия

4 септември 2019 г., 14.30–18.30 ч.

8. Състояние на моретата

PECH/9/00726

         Размяна на мнения с представители на Комисията относно рибните запаси в Северно море, Балтийско море и западните води

9. Проучване относно проверките на мощността на двигателите, извършвани от държавите членки

PECH/9/00729

         Изложение на Комисията

10. Сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам

PECH/9/00631

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Докладчик по становище:

 

Пиетро Бартоло (S&D)

 

Водеща:

 

INTA

 

 

 

         Изложение на Комисията

11. Делегирани актове

PECH/9/00519

         Изложение на Комисията

12. Съобщения на председателя относно препоръките на координаторите

13. Разни въпроси

14. Следващи заседания

         23 септември 2019 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

         24 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 19 август 2019 г.Правна информация