PDF 181kWORD 308k

 

Výbor pro rybolov

 

PECH(2019)0904_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 4. září 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30

Brusel

Místnost: Altiero Spinelli (3E-2)

4. září 2019, 9:00–9:45  (neveřejná)

Neveřejná schůze

1. Schůze koordinátorů

* * *

4. září 2019, 9:45–12:30

2. Přijetí pořadu jednání

3. Schválení zápisů ze schůzí:

         23. července 2019 PV – PE639.825v01-00

4. Sdělení předsedy

Za přítomnosti Rady a Komise

*** Elektronické hlasování ***

5. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

PECH/9/00513

 2019/2028(BUD) 

 

Předsedy:

 

Chris Davies (Renew)

PA – PE638.756v03-00
AM – PE639.923v01-00

Příslušný výbor:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

Stanoviska:

 

AFET –

Michael Gahler (PPE)

PA – PE639.811v01-00

 

DEVE –

Charles Goerens (Renew)

 

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

 

 

CONT –

Corina Crețu (S&D)

PA – PE639.783v02-00

 

ECON –

Siegfried Mureșan (PPE)

PA – PE638.801v01-00
AM – PE639.884v02-00

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

PA – PE639.697v01-00

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE639.770v01-00
AM – PE639.804v01-00

 

ITRE –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

PA – PE639.655v01-00

 

IMCO –

Svenja Hahn (Renew)

PA – PE639.801v02-00
AM – PE639.809v01-00
DT – PE638.786v01-00

 

TRAN –

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

 

REGI –

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00

 

AGRI –

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE639.624v01-00
AM – PE639.812v01-00

 

PECH

 

 

 

CULT –

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00

 

JURI –

Lucy Nethsingha (Renew)

 

 

LIBE –

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE639.807v01-00

 

FEMM –

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE639.795v01-00

 

PETI –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

         přijetí pozměňovacích návrhů a rozpočtových pozměňovacích návrhů

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 25. července 2019, 12:00

*** Konec elektronického hlasování ***

6. Jednostranný odlov makrel ze strany Islandu a Grónska

PECH/9/01057

         výměna názorů

7. Finské předsednictví Evropské unie

PECH/9/00517

         představení programu předsednictví Rady

         výměna názorů s Jarim Leppäem, finským ministrem zemědělství a lesnictví

4. září 2019, 14:30–18:30

8. Stav moří

PECH/9/00726

         výměna názorů se zástupci Komise o stavu populací v Severním moři, Baltském moři a západních vodách

9. Studie o ověřování výkonu motoru členskými státy

PECH/9/00729

         vystoupení Komise

10. Uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou

PECH/9/00631

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Zpravodaj:

 

Pietro Bartolo (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

INTA

 

 

 

         vystoupení Komise

11. Akty v přenesené pravomoci

PECH/9/00519

         vystoupení Komise

12. Sdělení předsedy týkající se doporučení přijatých koordinátory

13. Různé

14. Příští schůze

         23. září 2019, 15:00–18:30 (Brusel)

         24. září 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)

Poslední aktualizace: 19. srpna 2019Právní upozornění