PDF 180kWORD 308k

 

Fiskeriudvalget

 

PECH(2019)0904_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Onsdag den 4. september 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30

Bruxelles

Mødelokale: Altiero Spinelli (3E-2)

Den 4. september 2019 kl. 9.00-9.45  (for lukkede døre)

For lukkede døre

1. Koordinatormøde

* * *

Den 4. september 2019 kl. 9.45-12.30

2. Vedtagelse af dagsorden

3. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         23. juli 2019 PV – PE639.825v01-00

4. Meddelelser fra formanden

Med deltagelse af Rådet og Kommissionen

*** Elektronisk afstemning ***

5. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner

PECH/9/00513

 2019/2028(BUD) 

 

Formand:

 

Chris Davies (Renew)

PA – PE638.756v03-00
AM – PE639.923v01-00

Kor.udv.:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

Udtalelser:

 

AFET –

Michael Gahler (PPE)

PA – PE639.811v01-00

 

DEVE –

Charles Goerens (Renew)

 

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

 

 

CONT –

Corina Crețu (S&D)

PA – PE639.783v02-00

 

ECON –

Siegfried Mureșan (PPE)

PA – PE638.801v01-00
AM – PE639.884v02-00

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

PA – PE639.697v01-00

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE639.770v01-00
AM – PE639.804v01-00

 

ITRE –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

PA – PE639.655v01-00

 

IMCO –

Svenja Hahn (Renew)

PA – PE639.801v02-00
AM – PE639.809v01-00
DT – PE638.786v01-00

 

TRAN –

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

 

REGI –

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00

 

AGRI –

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE639.624v01-00
AM – PE639.812v01-00

 

PECH

 

 

 

CULT –

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00

 

JURI –

Lucy Nethsingha (Renew)

 

 

LIBE –

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE639.807v01-00

 

FEMM –

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE639.795v01-00

 

PETI –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

         Vedtagelse af ændringsforslag og budgetændringsforslag

         Frist for ændringsforslag: den 25. juli 2019 kl. 12.00

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

6. Islands og Grønlands unilaterale bemægtigelse af makrel

PECH/9/01057

         Drøftelse

7. Finsk EU-formandskab

PECH/9/00517

         Forelæggelse af rådsformandskabets program

         Drøftelse med Jari Leppä, Finlands minister for landbrug og skovbrug

Den 4. september 2019 kl. 14.30-18.30

8. Havenes tilstand

PECH/9/00726

         Drøftelse med Kommissionens repræsentanter om bestandenes tilstand i Nordsøen, Østersøen og de vestlige farvande

9. Undersøgelse af medlemsstaternes kontrol af motoreffekt

PECH/9/00729

         Redegørelse ved Kommissionen

10. Indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam

PECH/9/00631

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Pietro Bartolo (S&D)

 

Kor.udv.:

 

INTA

 

 

 

         Redegørelse ved Kommissionen

11. Delegerede retsakter

PECH/9/00519

         Redegørelse ved Kommissionen

12. Meddelelse fra formanden om koordinatorernes henstillinger

13. Diverse sager

14. Næste møder

         den 23. september 2019 kl. 15.00-18.30 (Bruxelles)

         den 24. september 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 16. august 2019Juridisk meddelelse