PDF 171kWORD 308k

 

Kalatalousvaliokunta

 

PECH(2019)0904_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Keskiviikko 4. syyskuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

Bryssel

Kokoushuone: Altiero Spinelli (3E-2)

4. syyskuuta 2019 klo 9.00–9.45  (suljetuin ovin)

Suljetuin ovin

1. Koordinaattoreiden kokous

* * *

4. syyskuuta 2019 klo 9.45–12.30

2. Esityslistan hyväksyminen

3. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         23. heinäkuuta 2019 PV – PE639.825v01-00

4. Puheenjohtajan ilmoitukset

Neuvoston ja komission läsnä ollessa

*** Koneäänestys ***

5. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat

PECH/9/00513

 2019/2028(BUD) 

 

Puheenjohtaja:

 

Chris Davies (Renew)

PA – PE638.756v03-00
AM – PE639.923v01-00

Vastaava:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

Lausunto:

 

AFET –

Michael Gahler (PPE)

PA – PE639.811v01-00

 

DEVE –

Charles Goerens (Renew)

 

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

 

 

CONT –

Corina Crețu (S&D)

PA – PE639.783v02-00

 

ECON –

Siegfried Mureșan (PPE)

PA – PE638.801v01-00
AM – PE639.884v02-00

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

PA – PE639.697v01-00

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE639.770v01-00
AM – PE639.804v01-00

 

ITRE –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

PA – PE639.655v01-00

 

IMCO –

Svenja Hahn (Renew)

PA – PE639.801v02-00
AM – PE639.809v01-00
DT – PE638.786v01-00

 

TRAN –

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

 

REGI –

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00

 

AGRI –

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE639.624v01-00
AM – PE639.812v01-00

 

PECH

 

 

 

CULT –

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00

 

JURI –

Lucy Nethsingha (Renew)

 

 

LIBE –

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE639.807v01-00

 

FEMM –

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE639.795v01-00

 

PETI –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

         Tarkistusten ja budjettitarkistusten hyväksyminen

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 25. heinäkuuta 2019 klo 12.00

*** Koneäänestys päättyy ***

6. Islannin ja Grönlannin yksipuolinen makrillinpyynti

PECH/9/01057

         Keskustelu

7. Suomen EU-puheenjohtajuus

PECH/9/00517

         Neuvoston puheenjohtajavaltion ohjelman esittely

         Keskustelu Suomen maa- ja metsätalousministerin Jari Lepän kanssa

4. syyskuuta 2019 klo 14.30–18.30

8. Merien tila

PECH/9/00726

         Keskustelu komission edustajien kanssa Pohjanmeren, Itämeren ja läntisten vesialueiden kantojen tilasta

9. Tutkimus aiheesta "Jäsenvaltioiden toteuttamat moottorin tehon tarkastukset"

PECH/9/00729

         Komission puheenvuoro

10. Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekeminen

PECH/9/00631

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Valmistelija:

 

Pietro Bartolo (S&D)

 

Vastaava:

 

INTA

 

 

 

         Komission puheenvuoro

11. Delegoidut säädökset

PECH/9/00519

         Komission puheenvuoro

12. Puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattoreiden suosituksista

13. Muut asiat

14. Seuraavat kokoukset

         23. syyskuuta 2019 klo 15.00–18.30 (Bryssel)

         24. syyskuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Bryssel)

Päivitetty viimeksi: 14. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus