PDF 174kWORD 36k

 

 Halászati Bizottság


 

PECH(2019)0904_1
 

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2019. szeptember 4., szerda, 9.00–12.30 és 14.30–18.30

Brüsszel

Terem: Altiero Spinelli (3E-2)

2019. szeptember 4., 9.00–9.45 (zárt ülés)

Zárt ülés

1. Koordinátorok ülése

* * *

2019. szeptember 4., 9.45–12.30

2. A napirend elfogadása

3. Ülések jegyzőkönyveinek jóváhagyása

4. Az elnök közleményei

A Tanács és a Bizottság jelenlétében

*** Elektronikus szavazás ***

5. Az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz

 PECH/9/00513

  2019/2028(BUD) 

Elnök:

 

Chris Davies (Renew)

PA – PE638.756v03-00
AM – PE639.923v01-00

Illetékes:

 

BUDG –

Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial
(S&D)

 

Vélemények:

 

AFET –

Michael Gahler (PPE)

PA – PE639.811v01-00

 

DEVE –

Charles Goerens (Renew)

 

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

 

 

CONT –

Corina Crețu (S&D)

PA – PE639.783v02-00

 

ECON –

Siegfried Mureşan (PPE)

PA – PE638.801v01-00
AM – PE639.884v02-00

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová
(ECR)

PA – PE639.697v01-00

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE639.770v01-00
AM – PE639.804v01-00

 

ITRE –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

PA – PE639.655v01-00

 

IMCO –

Svenja Hahn (Renew)

PA – PE639.801v02-00
AM – PE639.809v01-00
DT – PE638.786v01-00

 

TRAN –

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

 

REGI –

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00

 

AGRI –

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE639.624v01-00
AM – PE639.812v01-00

 

PECH

 

CULT –

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00

 

JURI –

Lucy Nethsingha (Renew)

 

 

LIBE –

Gwendoline Delbos-Corfield
(Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE639.807v01-00

 

FEMM –

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE639.795v01-00

 

PETI –

Határozat: nincs vélemény

 

 • A módosítások és a költségvetési módosítások elfogadása
 • A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. július 25., 12.00

*** Elektronikus szavazás vége ***

6. A makrélafogások egyoldalú növelése Izland és Grönland részéről

 PECH/9/01057

 • Eszmecsere

7. Az Európai Unió finn elnöksége

 PECH/9/00517

 • A Tanács elnöksége programjának ismertetése
 • Eszmecsere Jari Leppävel, Finnország mezőgazdasági és erdészeti miniszterével

2019. szeptember 4. 14.30–18.30

8. Tengerviszonyok

 PECH/9/00726

 • Eszmecsere a Bizottság képviselőivel az Északi-tenger, a Balti-tenger és nyugati vizek állományainak állapotáról

9. Tanulmány a motorteljesítmény tagállamok általi ellenőrzéséről

 PECH/9/00729

 • A Bizottság tájékoztatója

10. Az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése

 PECH/9/00631

 *** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

A vélemény előadója:

 

Pietro Bartolo (S&D)

 

Illetékes:

 

INTA

 

 

 • A Bizottság tájékoztatója

11. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

 PECH/9/00519

 • A Bizottság tájékoztatója

12. Az elnök közleménye a koordinátorok ajánlásairól

13. Egyéb kérdések

14. Következő ülések

 • 2019. szeptember 23. 15.00–18.30 (Brüsszel)
 • 2019. szeptember 24., 9.00–12.30 és 14.30–18.30 (Brüsszel)
Utolsó frissítés: 2019. augusztus 20.Jogi nyilatkozat