PDF 177kWORD 1059k

 

Žuvininkystės komitetas

 

PECH(2019)0904_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. rugsėjo 4 d., trečiadienis, 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val.

Briuselis

Salė: Altiero Spinelli (3E-2)

2019 m. rugsėjo 4 d. 9.00–9.45 val. (uždaras)

Uždaras

1. Koordinatorių posėdis

* * *

2019 m. rugsėjo 4 d. 9.45–12.30 val.

2. Darbotvarkės tvirtinimas

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. liepos 23 d. PV – PE639.825v01-00

4. Pirmininko pranešimai

Dalyvauja Tarybos ir Komisijos atstovai

*** Elektroninis balsavimas ***

5. Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

PECH/9/00513

 2019/2028(BUD) 

 

Pirmininkas:

 

Chris Davies (Renew)

PA – PE638.756v03-00
AM – PE639.923v01-00

Atsakingas komitetas:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

AFET –

Michael Gahler (PPE)

PA – PE639.811v01-00

 

DEVE –

Charles Goerens (Renew)

 

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

 

 

CONT –

Corina Crețu (S&D)

PA – PE639.783v02-00

 

ECON –

Siegfried Mureșan (PPE)

PA – PE638.801v01-00
AM – PE639.884v02-00

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

PA – PE639.697v01-00

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE639.770v01-00
AM – PE639.804v01-00

 

ITRE –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

PA – PE639.655v01-00

 

IMCO –

Svenja Hahn (Renew)

PA – PE639.801v02-00
AM – PE639.809v01-00
DT – PE638.786v01-00

 

TRAN –

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

 

REGI –

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00

 

AGRI –

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE639.624v01-00
AM – PE639.812v01-00

 

PECH

 

 

 

CULT –

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00

 

JURI –

Lucy Nethsingha (Renew)

 

 

LIBE –

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE639.807v01-00

 

FEMM –

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE639.795v01-00

 

PETI –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

         Pakeitimų ir biudžeto pakeitimų priėmimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. liepos 25 d. 12.00 val.

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

6. Islandijos ir Grenlandijos vienašališkas skumbrių sugavimo kvotų nusistatymas

PECH/9/01057

         Keitimasis nuomonėmis

7. Suomijos pirmininkavimas ES Tarybai

PECH/9/00517

         Tarybai pirmininkaujančios šalies programos pristatymas

         Keitimasis nuomonėmis su Suomijos žemės ūkio ir miškininkystės ministru Jari Leppä

2019 m. rugsėjo 4 d. 14.30–18.30 val.

8. Jūrų būklė

PECH/9/00726

         Keitimasis nuomonėmis su Komisijos atstovais dėl Šiaurės jūros, Baltijos jūros ir vakarų vandenų išteklių padėties

9. Tyrimas dėl valstybių narių vykdomo variklių galios tikrinimo

PECH/9/00729

         Komisijos pranešimas

10. Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymas

PECH/9/00631

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Pietro Bartolo (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

INTA

 

 

 

         Komisijos pranešimas

11. Deleguotieji aktai

PECH/9/00519

         Komisijos pranešimas

12. Pirmininko pranešimai dėl koordinatorių rekomendacijų

13. Kiti klausimai

14. Kiti posėdžiai

         2019 m. rugsėjo 23 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

         2019 m. rugsėjo 24 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 14 d.Teisinis pranešimas