PDF 182kWORD 308k

 

Kumitat għas-Sajd

 

PECH(2019)0904_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

L-Erbgħa 4 ta' Settembru 2019, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30

Brussell

Sala: Altiero Spinelli (3E-2)

L-4 ta' Settembru 2019, 9.00 – 9.45  (bil-magħluq)

Bil-magħluq

1. Laqgħa tal-koordinaturi

* * *

L-4 ta' Settembru 2019, 9.45 – 12.30

2. Adozzjoni tal-aġenda

3. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

         it-23 ta' Lulju 2019 PV – PE639.825v01-00

4. Avviżi tal-president

Fil-preżenza tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

5. Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja - it-taqsimiet kollha

PECH/9/00513

 2019/2028(BUD) 

 

President:

 

Chris Davies (Renew)

PA – PE638.756v03-00
AM – PE639.923v01-00

Responsabbli:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

Opinjonijiet:

 

AFET –

Michael Gahler (PPE)

PA – PE639.811v01-00

 

DEVE –

Charles Goerens (Renew)

 

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

 

 

CONT –

Corina Crețu (S&D)

PA – PE639.783v02-00

 

ECON –

Siegfried Mureșan (PPE)

PA – PE638.801v01-00
AM – PE639.884v02-00

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

PA – PE639.697v01-00

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE639.770v01-00
AM – PE639.804v01-00

 

ITRE –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

PA – PE639.655v01-00

 

IMCO –

Svenja Hahn (Renew)

PA – PE639.801v02-00
AM – PE639.809v01-00
DT – PE638.786v01-00

 

TRAN –

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

 

REGI –

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00

 

AGRI –

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE639.624v01-00
AM – PE639.812v01-00

 

PECH

 

 

 

CULT –

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00

 

JURI –

Lucy Nethsingha (Renew)

 

 

LIBE –

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE639.807v01-00

 

FEMM –

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE639.795v01-00

 

PETI –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

         Adozzjoni tal-emendi u tal-emendi baġitarji

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: il-25 ta' Lulju 2019, 12.00

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

6. Qbid unilaterali ta' kavall mill-Iżlanda u Greenland

PECH/9/01057

         Skambju ta' fehmiet

7. Presidenza Finlandiża tal-Unjoni Ewropea

PECH/9/00517

         Preżentazzjoni tal-programm tal-Presidenza tal-Kunsill

         Skambju ta' fehmiet ma' Jari Leppä, Ministru għall-Agrikoltura u l-Forestrija tal-Finlandja

L-4 ta' Settembru 2019, 14.30 – 18.30

8. L-istat tal-Ibħra

PECH/9/00726

         Skambju ta' fehmiet mar-rappreżentanti tal-Kummissjoni dwar il-qagħda tal-istokkijiet fil-Baħar tat-Tramuntana, il-Baħar Baltiku u l-Ilmijiet tal-Punent

9. Studju dwar il-verifika tas-saħħa tal-magni mill-Istati Membri

PECH/9/00729

         Preżentazzjoni tal-Kummissjoni

10. Konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

PECH/9/00631

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Pietro Bartolo (S&D)

 

Responsabbli:

 

INTA

 

 

 

         Preżentazzjoni tal-Kummissjoni

11. Atti delegati

PECH/9/00519

         Preżentazzjoni tal-Kummissjoni

12. Avviż tal-president dwar ir-rakkomandazzjonijiet tal-koordinaturi

13. Kwistjonijiet varji

14. Laqgħat li jmiss

         it-23 ta' Settembru 2019, 15.00 – 18.30 (Brussell)

         l-24 ta' Settembru 2019, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30 (Brussell)

Aġġornata l-aħħar: 19 ta' Awwissu 2019Avviż legali