PDF 175kWORD 308k

 

Commissie visserij

 

PECH(2019)0904_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 4 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (3E-2)

4 september 2019, 9.00 - 9.45 uur  (met gesloten deuren)

Met gesloten deuren

1. Coördinatorenvergadering

* * *

4 september 2019, 9.45 - 12.30 uur

2. Aanneming van de agenda

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         23 juli 2019 PV – PE639.825v01-00

4. Mededelingen van de voorzitter

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

*** Elektronische stemming ***

5. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen

PECH/9/00513

 2019/2028(BUD) 

 

Voorzitter:

 

Chris Davies (Renew)

PA – PE638.756v03-00
AM – PE639.923v01-00

Bevoegd:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

Adviezen:

 

AFET –

Michael Gahler (PPE)

PA – PE639.811v01-00

 

DEVE –

Charles Goerens (Renew)

 

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

 

 

CONT –

Corina Crețu (S&D)

PA – PE639.783v02-00

 

ECON –

Siegfried Mureșan (PPE)

PA – PE638.801v01-00
AM – PE639.884v02-00

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

PA – PE639.697v01-00

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE639.770v01-00
AM – PE639.804v01-00

 

ITRE –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

PA – PE639.655v01-00

 

IMCO –

Svenja Hahn (Renew)

PA – PE639.801v02-00
AM – PE639.809v01-00
DT – PE638.786v01-00

 

TRAN –

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

 

REGI –

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00

 

AGRI –

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE639.624v01-00
AM – PE639.812v01-00

 

PECH

 

 

 

CULT –

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00

 

JURI –

Lucy Nethsingha (Renew)

 

 

LIBE –

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE639.807v01-00

 

FEMM –

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE639.795v01-00

 

PETI –

Besluit: geen advies

 

 

         Goedkeuring amendementen en begrotingsamendementen

         Termijn voor de indiening van amendementen: 25 juli 2019, 12.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

6. Unilaterale inbeslagname van makreel door IJsland en Groenland

PECH/9/01057

         Gedachtewisseling

7. Fins voorzitterschap van de Europese Unie

PECH/9/00517

         Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap

         Gedachtewisseling met Jari Leppä, minister van Landbouw en Bosbouw van Finland

4 september 2019, 14.30 - 18.30 uur

8. Toestand van de zeeën

PECH/9/00726

         Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie over de toestand van de bestanden in de Noordzee, de Oostzee en de westelijke wateren

9. Studie over de controle van het motorvermogen door de lidstaten

PECH/9/00729

         Uiteenzetting door de Commissie

10. Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

PECH/9/00631

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Pietro Bartolo (S&D)

 

Bevoegd:

 

INTA

 

 

 

         Uiteenzetting door de Commissie

11. Gedelegeerde handelingen

PECH/9/00519

         Uiteenzetting door de Commissie

12. Mededelingen van de voorzitter over de aanbevelingen van de coördinatoren

13. Rondvraag

14. Volgende vergaderingen

         23 september 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

         24 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 14 augustus 2019Juridische mededeling