PDF 183kWORD 308k

 

Komisja Rybołówstwa

 

PECH(2019)0904_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 4 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30

Bruksela

Sala: Altiero Spinelli (3E-2)

4 września 2019 r., w godz. 9.00 – 9.45  (przy drzwiach zamkniętych)

Przy drzwiach zamkniętych

1. Posiedzenie koordynatorów

* * *

4 września 2019 r., w godz. 9.45 – 12.30

2. Przyjęcie porządku dziennego

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         23 lipca 2019 r. PV – PE639.825v01-00

4. Komunikaty przewodniczącego

W obecności Rady i Komisji

*** Głosowanie elektroniczne ***

5. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje

PECH/9/00513

 2019/2028(BUD) 

 

Przewodniczący:

 

Chris Davies (Renew)

PA – PE638.756v03-00
AM – PE639.923v01-00

Przedm. właśc.:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

Opiniodawcza:

 

AFET –

Michael Gahler (PPE)

PA – PE639.811v01-00

 

DEVE –

Charles Goerens (Renew)

 

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

 

 

CONT –

Corina Crețu (S&D)

PA – PE639.783v02-00

 

ECON –

Siegfried Mureșan (PPE)

PA – PE638.801v01-00
AM – PE639.884v02-00

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

PA – PE639.697v01-00

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE639.770v01-00
AM – PE639.804v01-00

 

ITRE –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

PA – PE639.655v01-00

 

IMCO –

Svenja Hahn (Renew)

PA – PE639.801v02-00
AM – PE639.809v01-00
DT – PE638.786v01-00

 

TRAN –

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

 

REGI –

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00

 

AGRI –

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE639.624v01-00
AM – PE639.812v01-00

 

PECH

 

 

 

CULT –

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00

 

JURI –

Lucy Nethsingha (Renew)

 

 

LIBE –

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE639.807v01-00

 

FEMM –

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE639.795v01-00

 

PETI –

Decyzja: brak opinii

 

 

         Przyjęcie poprawek i poprawek budżetowych

         Termin składania poprawek: 25 lipca 2019 r., godz. 12.00

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

6. Jednostronne połowy makreli przez Islandię i Grenlandię

PECH/9/01057

         Wymiana poglądów

7. Finlandzkie przewodnictwo w Unii Europejskiej

PECH/9/00517

         Przedstawienie programu prezydencji Rady

         Wymiana poglądów z Jarim Leppä, fińskim ministrem rolnictwa i leśnictwa

4 września 2019 r., w godz. 14.30 – 18.30

8. Stan mórz

PECH/9/00726

         Wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji na temat stanu zasobów w Morzu Północnym, Morzu Bałtyckim i na wodach zachodnich

9. Badanie nt. weryfikacji mocy silnika w państwach członkowskich

PECH/9/00729

         Wystąpienie Komisji

10. Zwarcie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

PECH/9/00631

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Pietro Bartolo (S&D)

 

Przedm. właśc.:

 

INTA

 

 

 

         Wystąpienie Komisji

11. Akty delegowane

PECH/9/00519

         Wystąpienie Komisji

12. Komunikaty przewodniczącego dotyczące zaleceń koordynatorów

13. Sprawy różne

14. Następne posiedzenia

         23 września 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30 (Bruksela)

         24 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2019Informacja prawna