PDF 174kWORD 1052k

 

Comisia pentru pescuit

 

PECH(2019)0904_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Miercuri, 4 septembrie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30

Bruxelles

Sala: Altiero Spinelli (3E-2)

4 septembrie 2019, 9.00 - 9.45 (cu ușile închise)

Cu ușile închise

1. Reuniune a coordonatorilor

* * *

4 septembrie 2019, 9.45 - 12.30

2. Adoptarea ordinii de zi

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         23 iulie 2019 PV – PE639.825v01-00

4. Comunicări ale președinției

În prezența Consiliului și a Comisiei

*** Votare electronică ***

5. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile

PECH/9/00513

 2019/2028(BUD) 

Președinte:

 

Chris Davies (Renew)

PA – PE638.756v03-00
AM – PE639.923v01-00

Comisie competentă:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

Avize:

 

AFET –

Michael Gahler (PPE)

PA – PE639.811v01-00

 

DEVE –

Charles Goerens (Renew)

 

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

 

 

CONT –

Corina Crețu (S&D)

PA – PE639.783v02-00

 

ECON –

Siegfried Mureșan (PPE)

PA – PE638.801v01-00
AM – PE639.884v02-00

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

PA – PE639.697v01-00

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE639.770v01-00
AM – PE639.804v01-00

 

ITRE –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

PA – PE639.655v01-00

 

IMCO –

Svenja Hahn (Renew)

PA – PE639.801v02-00
AM – PE639.809v01-00
DT – PE638.786v01-00

 

TRAN –

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

 

REGI –

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00

 

AGRI –

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE639.624v01-00
AM – PE639.812v01-00

 

PECH

 

 

 

CULT –

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00

 

JURI –

Lucy Nethsingha (Renew)

 

 

LIBE –

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE639.807v01-00

 

FEMM –

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE639.795v01-00

 

PETI –

Decizie: fără aviz

 

         Adoptarea amendamentelor și a amendamentelor bugetare

         Termen de depunere a amendamentelor: 25 iulie 2019, 12.00

*** Sfârșitul votării electronice ***

6. Captură unilaterală a macroului de către Islanda și Groenlanda

PECH/9/01057

         Schimb de opinii

7. Președinția finlandeză a Uniunii Europene

PECH/9/00517

         Prezentarea programului Președinției Consiliului

         Schimb de opinii cu Jari Leppä, ministrul agriculturii și silviculturii din Finlanda

4 septembrie 2019, 14.30 - 18.30

8. Starea mărilor

PECH/9/00726

         Schimb de opinii cu reprezentanții Comisiei privind situația stocurilor de pește din Marea Nordului, Marea Baltică și apele occidentale

9. Studiu referitor la verificarea puterii motoarelor de către statele membre

PECH/9/00729

         Expunerea Comisiei

10. Încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam

PECH/9/00631

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

Raportor pentru aviz:

 

Pietro Bartolo (S&D)

 

Comisie competentă:

 

INTA

 

 

         Expunerea Comisiei

11. Actele delegate

PECH/9/00519

         Expunerea Comisiei

12. Comunicare a președinției privind recomandările coordonatorilor

13. Chestiuni diverse

14. Reuniuni următoare

         23 septembrie 2019, 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

         24 septembrie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 16 august 2019Notă juridică