PDF 175kWORD 1043k

 

Odbor za ribištvo

 

PECH(2019)0904_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v sredo, 4. septembra 2019, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30

Bruselj

Sejna soba: Altiero Spinelli (3E-2)

4. september 2019 od 9.00 do 9.45  (brez navzočnosti javnosti)

Brez navzočnosti javnosti

1. Sestanek koordinatorjev

* * *

4. september 2019 od 9.45 do 12.30

2. Sprejetje dnevnega reda

3. Sprejetje zapisnika s seje:

         23. julija 2019 PV – PE639.825v01-00

4. Sporočila predsednika

V prisotnosti Sveta in Komisije

*** Elektronsko glasovanje ***

5. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 - vsi oddelki

PECH/9/00513

 2019/2028(BUD) 

 

Predsednik:

 

Chris Davies (Renew)

PA – PE638.756v03-00
AM – PE639.923v01-00

Pristojni odbor:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

Mnenje:

 

AFET –

Michael Gahler (PPE)

PA – PE639.811v01-00

 

DEVE –

Charles Goerens (Renew)

 

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

 

 

CONT –

Corina Crețu (S&D)

PA – PE639.783v02-00

 

ECON –

Siegfried Mureșan (PPE)

PA – PE638.801v01-00
AM – PE639.884v02-00

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

PA – PE639.697v01-00

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE639.770v01-00
AM – PE639.804v01-00

 

ITRE –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

PA – PE639.655v01-00

 

IMCO –

Svenja Hahn (Renew)

PA – PE639.801v02-00
AM – PE639.809v01-00
DT – PE638.786v01-00

 

TRAN –

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

 

REGI –

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00

 

AGRI –

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE639.624v01-00
AM – PE639.812v01-00

 

PECH

 

 

 

CULT –

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00

 

JURI –

Lucy Nethsingha (Renew)

 

 

LIBE –

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE639.807v01-00

 

FEMM –

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE639.795v01-00

 

PETI –

Sklep: brez mnenja

 

         Sprejetje predlogov sprememb in proračunskih dopolnitev

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 25. julij 2019 ob 12.00

*** Konec elektronskega glasovanja ***

6. Enostranski ulov skuše s strani Islandije in Grenlandije

PECH/9/01057

         Izmenjava mnenj

7. Finsko predsedovanje Evropski uniji

PECH/9/00517

         Predstavitev programa predsedstva Sveta

         Izmenjava mnenj s finskim ministrom za kmetijstvo in gozdarstvo Jarijem Leppäjem

4. september 2019 od 14.30 do 18.30

8. Stanje morja

PECH/9/00726

         Izmenjava mnenj s predstavniki Komisije o stanju staležev v Severnem in Baltskem morju ter zahodnih vodah

9. Študija o preverjanju moči motorja s strani držav članic

PECH/9/00729

         Predstavitev Komisije

10. Sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam

PECH/9/00631

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Pripravljavec mnenja:

 

Pietro Bartolo (S&D)

 

Pristojni odbor:

 

INTA

 

 

         Predstavitev Komisije

11. Delegirani akti

PECH/9/00519

         Predstavitev Komisije

12. Sporočilo predsednika o priporočilih koordinatorjev

13. Razno

14. Naslednja seja

         23. september 2019 od 15.00 do 18.30 (Bruselj)

         24. september 2019 od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30 (Bruselj)

Zadnja posodobitev: 20. avgust 2019Pravno obvestilo