PDF 176kWORD 308k

 

Fiskeriutskottet

 

PECH(2019)0904_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 4 september 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30

Bryssel

Lokal: Altiero Spinelli (3E-2)

4 september 2019 kl. 9.00–9.45  (inom stängda dörrar)

Inom stängda dörrar

1. Samordnarnas sammanträde

* * *

4 september 2019 kl. 9.45–12.30

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         23 juli 2019 PV – PE639.825v01-00

4. Meddelanden från ordföranden

I närvaro av rådet och kommissionen

*** Elektronisk omröstning ***

5. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

PECH/9/00513

 2019/2028(BUD) 

 

Ordförande:

 

Chris Davies (Renew)

PA – PE638.756v03-00
AM – PE639.923v01-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

Rådgivande utskott:

 

AFET –

Michael Gahler (PPE)

PA – PE639.811v01-00

 

DEVE –

Charles Goerens (Renew)

 

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

 

 

CONT –

Corina Crețu (S&D)

PA – PE639.783v02-00

 

ECON –

Siegfried Mureșan (PPE)

PA – PE638.801v01-00
AM – PE639.884v02-00

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

PA – PE639.697v01-00

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE639.770v01-00
AM – PE639.804v01-00

 

ITRE –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

PA – PE639.655v01-00

 

IMCO –

Svenja Hahn (Renew)

PA – PE639.801v02-00
AM – PE639.809v01-00
DT – PE638.786v01-00

 

TRAN –

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

 

REGI –

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00

 

AGRI –

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE639.624v01-00
AM – PE639.812v01-00

 

PECH

 

 

 

CULT –

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00

 

JURI –

Lucy Nethsingha (Renew)

 

 

LIBE –

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE639.807v01-00

 

FEMM –

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE639.795v01-00

 

PETI –

Beslut: inget yttrande

 

 

         Antagande av ändringsförslag och budgetändringsförslag

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 25 juli 2019 kl. 12.00

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

6. Islands och Grönlands unilaterala fångst av makrill

PECH/9/01057

         Diskussion

7. Finlands EU-ordförandeskap

PECH/9/00517

         Redogörelse för rådsordförandeskapets program

         Diskussion med Jari Leppä, Finlands jord- och skogsbruksminister

4 september 2019 kl. 14.30–18.30

8. Havets tillstånd

PECH/9/00726

         Diskussion med kommissionens företrädare om tillståndet för bestånden i Nordsjön, Östersjön och de västliga vattnen

9. Studie om medlemsstaternas kontroll av motoreffekt

PECH/9/00729

         Föredragning av kommissionen

10. Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

PECH/9/00631

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Pietro Bartolo (S&D)

 

Ansvarigt utskott:

 

INTA

 

 

 

         Föredragning av kommissionen

11. Delegerade akter

PECH/9/00519

         Föredragning av kommissionen

12. Information från ordföranden om samordnarnas rekommendationer

13. Övriga frågor

14. Kommande sammanträden

         23 september 2019 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

         24 september 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 14 augusti 2019Rättsligt meddelande