PDF 193kWORD 1061k

 

Комисия по рибно стопанство

 

PECH(2019)1002_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 2 октомври 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Четвъртък, 3 октомври 2019 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (5B001)

2 октомври 2019 г., 9.00–10.00 ч. (при закрити врати)

При закрити врати

1. Заседание на координаторите

* * *

2 октомври 2019 г., 10.00–12.30 ч.

2. Приемане на дневния ред

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         4 септември 2019 г. PV – PE641.090v01-00

4. Съобщения на председателя

В присъствието на Съвета и на Комисията

5. Разрешения за риболов за кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и риболовна дейност на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза

PECH/9/01211

***I 2019/0187(COD) COM(2019)0398 – C9-0110/2019

 

Водеща:

 

PECH

 

 

         Евентуално

6. Как се използва съществуващият Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)?

PECH/9/01347

         Изложение на Комисията

7. Европейски фонд за морско дело и рибарство

PECH/9/01216

***I 2018/0210(COD) COM(2018)0390 – C8-0270/2018

 

Докладчик:

 

Франсиско Хосе Милян Мон (PPE)

 

Водеща:

 

PECH

 

 

         Размяна на мнения

8. Делегирани актове

PECH/9/00519

         Размяна на мнения с представителите на Комисията

2 октомври 2019 г., 14.30–18.30 ч.

9. Състояние на моретата

PECH/9/00726

         Размяна на мнения с представители на Комисията относно състоянието на запасите в Черно море и в Средиземно море, включително доклада за напредъка във връзка с декларацията MedFish4Ever от Малта

10. Управление на зоните за възстановяване на рибните запаси и на защитените морски зони

PECH/9/01395

         Размяна на мнения с представителите на Комисията

11. Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия и протокол за неговото прилагане

PECH/9/00453

*** 2019/0076(NLE) 08974/2019 – C9-0106/2019

 

Докладчик:

 

Кармен Аврам (S&D)

PR – PE641.099v01-00

Водеща:

 

PECH

 

 

Подпомагащи:

 

DEVE –

Решение: без становище

 

 

BUDG –

Оливие Шастел (Renew)

 

 

         Разглеждане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)

3 октомври 2019 г., 9.00–12.30 ч.

12. Международен съвет за изследване на морето (ICES): как съветва ICES относно устойчивото управление на рибните запаси и на морските екосистеми

PECH/9/01136

         Представяне от Колм Лордън, заместник-председател, Консултативен комитет към Международния съвет за изследване на морето

         Размяна на мнения

13. Съобщения на председателя относно решенията, взети от координаторите

14. Разни въпроси

15. Следващи заседания

         11 ноември 2019 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

         12 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 27 септември 2019 г.Правна информация