PDF 192kWORD 293k

 

Výbor pro rybolov

 

PECH(2019)1002_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 2. října 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30

Čtvrtek 3. října 2019, 9:00–12:30

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (5B001)

2. října 2019, 9:00–10:00  (neveřejná)

Neveřejná schůze

1. Schůze koordinátorů

* * *

2. října 2019, 10:00–12:30

2. Přijetí pořadu jednání

3. Schválení zápisů ze schůzí:

         4. září 2019 PV – PE641.090v01-00

4. Sdělení předsedy

Za přítomnosti Rady a Komise

5. Povolení k rybolovu pro plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybářské operace rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie

PECH/9/01211

***I 2019/0187(COD) COM(2019)0398 – C9-0110/2019

 

Příslušný výbor:

 

PECH

 

 

 

         případně

6. Jak se využívá stávající Evropský námořní a rybářský fond (ENRF)?

PECH/9/01347

         vystoupení Komise

7. Evropský námořní a rybářský fond

PECH/9/01216

***I 2018/0210(COD) COM(2018)0390 – C8-0270/2018

 

Zpravodaj:

 

Francisco José Millán Mon (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

PECH

 

 

 

         výměna názorů

8. Akty v přenesené pravomoci

PECH/9/00519

         výměna názorů se zástupci Komise

2. října 2019, 14:30–18:30

9. Stav moří

PECH/9/00726

         výměna názorů se zástupci Komise na problematiku stavu rybích populací v Černém a Středozemním moři a na zprávu o provádění maltské deklarace MedFish4Ever

10. Správa oblastí na obnovu rybích populací a chráněných mořských oblastí

PECH/9/01395

         výměna názorů se zástupci Komise

11. Dohoda o udržitelném partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou a prováděcí protokol k této dohodě

PECH/9/00453

*** 2019/0076(NLE) 08974/2019 – C9-0106/2019

 

Zpravodajka:

 

Carmen Avram (S&D)

PR – PE641.099v01-00

Příslušný výbor:

 

PECH

 

 

Stanoviska:

 

DEVE –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

BUDG –

Olivier Chastel (Renew)

 

 

         projednání návrhu doporučení (souhlas)

3. října 2019, 9:00–12:30

12. Mezinárodní rada pro průzkum moří (ICES): Jaké poradenství poskytuje ICES ohledně udržitelného řízení rybolovných zdrojů a mořských ekosystémů.

PECH/9/01136

         prezentace: Colm Lordan, místopředseda poradního výboru ICES

         výměna názorů

13. Sdělení předsedy týkající se rozhodnutí přijatých koordinátory

14. Různé

15. Příští schůze

         11. listopadu 2019, 15:00–18:30 (Brusel)

         12. listopadu 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)

Poslední aktualizace: 27. září 2019Právní upozornění