PDF 185kWORD 292k

 

Fiskeriudvalget

 

PECH(2019)1002_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Onsdag den 2. oktober 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30

Torsdag den 3. oktober 2019 kl. 9.00-12.30

Bruxelles

Mødelokale: Paul-Henri Spaak (5B001)

Den 2. oktober 2019 kl. 9.00-10.00  (for lukkede døre)

For lukkede døre

1. Koordinatormøde

* * *

Den 2. oktober 2019 kl. 10.00-12.30

2. Vedtagelse af dagsorden

3. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         4. september 2019 PV – PE641.090v01-00

4. Meddelelser fra formanden

Med deltagelse af Rådet og Kommissionen

5. fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande og fiskeri, der udøves af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande

PECH/9/01211

***I 2019/0187(COD) COM(2019)0398 – C9-0110/2019

 

Kor.udv.:

 

PECH

 

 

 

         Eventuelt

6. Hvordan bliver den nuværende Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) anvendt?

PECH/9/01347

         Redegørelse ved Kommissionen

7. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

PECH/9/01216

***I 2018/0210(COD) COM(2018)0390 – C8-0270/2018

 

Ordfører:

 

Francisco José Millán Mon (PPE)

 

Kor.udv.:

 

PECH

 

 

 

         Drøftelse

8. Delegerede retsakter

PECH/9/00519

         Drøftelse med Kommissionens repræsentanter

Den 2. oktober 2019 kl. 14.30-18.30

9. Havenes tilstand

PECH/9/00726

         Drøftelse med Kommissionens repræsentanter om bestandenes tilstand i Sortehavet og Middelhavet, herunder en statusrapport om Maltas MedFish4Ever-ministererklæring om fiskeriet i Middelhavet 

10. Forvaltning af områder til genopretning af fiskebestande og beskyttede havområder

PECH/9/01395

         Drøftelse med Kommissionens repræsentanter

11. Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Gambia og gennemførelsesprotokollen hertil

PECH/9/00453

*** 2019/0076(NLE) 08974/2019 – C9-0106/2019

 

Ordfører:

 

Carmen Avram (S&D)

PR – PE641.099v01-00

Kor.udv.:

 

PECH

 

 

Udtalelser:

 

DEVE –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

BUDG –

Olivier Chastel (Renew)

 

 

         Behandling af udkast til henstilling (godkendelse)

Den 3. oktober 2019 kl. 9.00-12.30

12. Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES): Hvordan ICES rådgiver om bæredygtig forvaltning af fiskebestande og marine økosystemer

PECH/9/01136

         Forelæggelse ved Colm Lordan, næstformand for Det Rådgivende Udvalg, ICES

         Drøftelse

13. Meddelelse fra formanden om koordinatorernes afgørelser

14. Diverse sager

15. Næste møder

         den 11. november 2019 kl. 15.00-18.30 (Bruxelles)

         den 12. november 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 26. september 2019Juridisk meddelelse