PDF 180kWORD 1014k

 

Kalanduskomisjon

 

PECH(2019)1002_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Kolmapäev, 2. oktoober 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

Neljapäev, 3. oktoober 2019 kell 9.00–12.30

Brüssel

Ruum: Paul-Henri Spaak (5B001)

2. oktoober 2019 kell 9.00–10.00 (kinnine koosolek)

Kinnine koosolek

1. Koordinaatorite koosolek

* * *

2. oktoober 2019 kell 10.00–12.30

2. Päevakorra kinnitamine

3. Koosolekute protokollide kinnitamine

         4. september 2019 PV – PE641.090v01-00

4. Juhataja teadaanded

Nõukogu ja komisjoni osavõtul

5. Kalapüügiload liidu alustele Ühendkuningriigi vetes ja Ühendkuningriigi kalalaevade püügioperatsioonid liidu vetes

PECH/9/01211

***I 2019/0187(COD) COM(2019)0398 – C9-0110/2019

 

Vastutav:

 

PECH

 

 

 

         Võimaluse korral

6. Kuidas kasutatakse praegu Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF)?

PECH/9/01347

         Komisjoni ettekanne

7. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

PECH/9/01216

***I 2018/0210(COD) COM(2018)0390 – C8-0270/2018

 

Raportöör:

 

Francisco José Millán Mon (PPE)

 

Vastutav:

 

PECH

 

 

 

         Arvamuste vahetus

8. Delegeeritud õigusaktid

PECH/9/00519

         Arvamuste vahetus komisjoni esindajatega

2. oktoober 2019 kell 14.30–18.30

9. Merede olukord

PECH/9/00726

         Arvamuste vahetus komisjoni esindajatega Musta mere ja Vahemere kalavarude olukorra, sealhulgas Malta MedFish4Ever deklaratsiooni eduaruande teemal

10. Kalavarude taastumise piirkondade ja merekaitsealade majandamine

PECH/9/01395

         Arvamuste vahetus komisjoni esindajatega

11. Euroopa Liidu ja Gambia Vabariigi vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping ja selle rakendamise protokoll

PECH/9/00453

*** 2019/0076(NLE) 08974/2019 – C9-0106/2019

 

Raportöör:

 

Carmen Avram (S&D)

PR – PE641.099v01-00

Vastutav:

 

PECH

 

 

Arvamused:

 

DEVE –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

BUDG –

Olivier Chastel (Renew)

 

 

         Soovituse projekti läbivaatamine (nõusolek)

3. oktoober 2019 kell 9.00–12.30

12. Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu (ICES): kuidas ICES annab nõu kalavarude ja mere ökosüsteemide säästvaks kasutamiseks

PECH/9/01136

         Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu nõuandekomitee aseesimehe Colm Lordani ettekanne

         Arvamuste vahetus

13. Juhataja teadaanded koordinaatorite otsuste kohta

14. Muud küsimused

15. Järgmised koosolekud

         11. november 2019 kell 15.00–18.30 (Brüssel)

         12. november 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 27. september 2019Õigusalane teave