PDF 176kWORD 292k

 

Kalatalousvaliokunta

 

PECH(2019)1002_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Keskiviikko 2. lokakuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

Torstai 3. lokakuuta 2019 klo 9.00–12.30

Bryssel

Kokoushuone: Paul-Henri Spaak (5B001)

2. lokakuuta 2019 klo 9.00–10.00  (suljetuin ovin)

Suljetuin ovin

1. Koordinaattoreiden kokous

* * *

2. lokakuuta 2019 klo 10.00–12.30

2. Esityslistan hyväksyminen

3. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         4. syyskuuta 2019 PV – PE641.090v01-00

4. Puheenjohtajan ilmoitukset

Neuvoston ja komission läsnä ollessa

5. Unionin aluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävät kalastusluvat ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimet unionin vesillä

PECH/9/01211

***I 2019/0187(COD) COM(2019)0398 – C9-0110/2019

 

Vastaava:

 

PECH

 

 

 

         Mahdollisesti

6. Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) tämänhetkinen käyttö

PECH/9/01347

         Komission puheenvuoro

7. Euroopan meri- ja kalatalousrahasto

PECH/9/01216

***I 2018/0210(COD) COM(2018)0390 – C8-0270/2018

 

Esittelijä:

 

Francisco José Millán Mon (PPE)

 

Vastaava:

 

PECH

 

 

 

         Keskustelu

8. Delegoidut säädökset

PECH/9/00519

         Keskustelu komission edustajien kanssa

2. lokakuuta 2019 klo 14.30–18.30

9. Merien tila

PECH/9/00726

         Keskustelu komission edustajien kanssa Mustanmeren ja Välimeren kalakantojen tilanteesta sekä Maltassa järjestetyn ministerikokouksen julkilausumaa (MedFish4Ever) koskevasta edistysmiskertomuksesta

10. Kalakantojen elvytysalueiden ja suojeltujen merialueiden hallinnointi

PECH/9/01395

         Keskustelu komission edustajien kanssa

11. Euroopan unionin ja Gambian tasavallan välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ja sen täytäntöönpanopöytäkirja

PECH/9/00453

*** 2019/0076(NLE) 08974/2019 – C9-0106/2019

 

Esittelijä:

 

Carmen Avram (S&D)

PR – PE641.099v01-00

Vastaava:

 

PECH

 

 

Lausunto:

 

DEVE –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

BUDG –

Olivier Chastel (Renew)

 

 

         Suositusluonnoksen käsittely (hyväksyntä)

3. lokakuuta 2019 klo 9.00–12.30

12. Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (ICES): Kalavarojen ja meriekosysteemien kestävää hoitoa koskeva ICESin neuvonta

PECH/9/01136

         ICESin neuvoa-antavan komitean varapuheenjohtajan Colm Lordanin alustus

         Keskustelu

13. Puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattoreiden päätöksistä

14. Muut asiat

15. Seuraavat kokoukset

         11. marraskuuta 2019 klo 15.00–18.30 (Bryssel)

         12. marraskuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Bryssel)

Päivitetty viimeksi: 26. syyskuuta 2019Oikeudellinen huomautus