PDF 187kWORD 1019k

 

Odbor za ribarstvo

 

PECH(2019)1002_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

srijeda 2. listopada 2019., 9:00 – 12:30 i 14:30 – 18:30

četvrtak 3. listopada 2019., 9:00 – 12:30

Bruxelles

Dvorana: Paul-Henri Spaak (5B001)

2. listopada 2019., 9:00 – 10:00 (zatvoreno za javnost)

Zatvoreno za javnost

1. Sastanak koordinatora

* * *

2. listopada 2019., 10:00 – 12:30

2. Usvajanje dnevnog reda

3. Odobrenje zapisnika sa sjednica od:

         4. rujna 2019. PV – PE641.090v01-00

4. Priopćenja predsjedatelja

U nazočnosti Vijeća i Komisije

5. Odobrenja za ribolov za plovila Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i za ribolovne operacije ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije

PECH/9/01211

***I 2019/0187(COD) COM(2019)0398 – C9-0110/2019

 

Nadležni odbor:

 

PECH

 

 

 

         Po mogućnosti

6. Kako se koristi postojeći Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR)?

PECH/9/01347

         Izlaganje Komisije

7. Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

PECH/9/01216

***I 2018/0210(COD) COM(2018)0390 – C8-0270/2018

 

Izvjestitelj:

 

Francisco José Millán Mon (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

PECH

 

 

 

         Razmjena gledišta

8. Delegirani akti

PECH/9/00519

         Razmjena gledišta s predstavnicima Komisije

2. listopada 2019., 14:30 – 18:30

9. Stanje mora

PECH/9/00726

         Razmjena gledišta s predstavnicima Komisije o stanju stokova u Crnom moru i Sredozemnom moru, uključujući izvješće o napretku o izjavi iz Malte MedFish4Ever

10. Upravljanje zonama za oporavak ribljih stokova te zaštićenih morskih područja

PECH/9/01395

         Razmjena gledišta s predstavnicima Komisije

11. Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Gambije i njegov Protokol o provedbi

PECH/9/00453

*** 2019/0076(NLE) 08974/2019 – C9-0106/2019

 

Izvjestiteljica:

 

Carmen Avram (S&D)

PR – PE641.099v01-00

Nadležni odbor:

 

PECH

 

 

Mišljenja:

 

DEVE –

Odluka: nema mišljenja

 

 

BUDG –

Olivier Chastel (Renew)

 

 

         Razmatranje nacrta preporuke (suglasnost)

3. listopada 2019., 9:00 – 12:30

12. Međunarodno vijeće za istraživanje mora (ICES): Što ICES savjetuje u vezi s održivim upravljanjem ribljih stokova i morskih ekosustava

PECH/9/01136

         Izlaganje Colma Lordana, potpredsjednika, Savjetodavni odbor, ICES

         Razmjena gledišta

13. Priopćenja predsjednika o odlukama koordinatora

14. Razno

15. Sljedeće sjednice

         11. studenoga 2019., 15:00 – 18:30 (Bruxelles)

         12. studenoga 2019., 9:00 – 12:30 i 14:30 – 18:30 (Bruxelles)

Posljednje ažuriranje: 27. rujna 2019.Pravna napomena