PDF 189kWORD 1042k

 

Žuvininkystės komitetas

 

PECH(2019)1002_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. spalio 2 d., trečiadienis, 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val.

2019 m. spalio 3 d., ketvirtadienis, 9.00–12.30 val.

Briuselis

Salė: Paul-Henri Spaak (5B001)

2019 m. spalio 2 d. 9.00–10.00 val. (uždaras)

Uždaras

1. Koordinatorių posėdis

* * *

2019 m. spalio 2 d. 10.00–12.30 val.

2. Darbotvarkės tvirtinimas

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. rugsėjo 4 d. PV – PE641.090v01-00

4. Pirmininko pranešimai

Dalyvauja Tarybos ir Komisijos atstovai

5. Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams skirti žvejybos leidimai ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos operacijos

PECH/9/01211

***I 2019/0187(COD) COM(2019)0398 – C9-0110/2019

 

Atsakingas komitetas:

 

PECH

 

 

 

         Galbūt

6. Kaip naudojamas dabartinis Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas?

PECH/9/01347

         Komisijos pranešimas

7. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas

PECH/9/01216

***I 2018/0210(COD) COM(2018)0390 – C8-0270/2018

 

Pranešėjas:

 

Francisco José Millán Mon (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

PECH

 

 

 

         Keitimasis nuomonėmis

8. Deleguotieji aktai

PECH/9/00519

         Keitimasis nuomonėmis su Komisijos atstovais

2019 m. spalio 2 d. 14.30–18.30 val.

9. Jūrų būklė

PECH/9/00726

         Keitimasis nuomonėmis su Komisijos atstovais dėl išteklių padėties Juodojoje jūroje ir Viduržemio jūroje, įskaitant Maltos deklaracijos „MedFish4Ever“ pažangos ataskaitą

10. Žuvų išteklių atkūrimo rajonų ir saugomų jūrų teritorijų valdymas

PECH/9/01395

         Keitimasis nuomonėmis su Komisijos atstovais

11. Europos Sąjungos ir Gambijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo pasirašymas

PECH/9/00453

*** 2019/0076(NLE) 08974/2019 – C9-0106/2019

 

Pranešėja:

 

Carmen Avram (S&D)

PR – PE641.099v01-00

Atsakingas komitetas:

 

PECH

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

DEVE –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

BUDG –

Olivier Chastel (Renew)

 

 

         Rekomendacijos projekto svarstymas (pritarimas)

2019 m. spalio 3 d. 9.00–12.30 val.

12. Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba (ICES). Jos patarimai, kaip tausiai valdyti žuvų išteklius ir jūrų ekosistemas

PECH/9/01136

         Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) patariamojo komiteto pirmininko pavaduotojo Colmo Lordano pranešimas

         Keitimasis nuomonėmis

13. Pirmininko pranešimai dėl koordinatorių sprendimų

14. Kiti klausimai

15. Kiti posėdžiai

         2019 m. lapkričio 11 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

         2019 m. lapkričio 12 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 26 d.Teisinis pranešimas