PDF 191kWORD 293k

 

Zivsaimniecības komiteja

 

PECH(2019)1002_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2019. gada 2. oktobrī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30

Ceturtdien, 2019. gada 3. oktobrī, plkst. 9.00–12.30

Briselē

Telpa: Paul-Henri Spaak (5B001)

2019. gada 2. oktobrī plkst. 9.00–10.00  (aiz slēgtām durvīm)

Aiz slēgtām durvīm

1. Koordinatoru sanāksme

* * *

2019. gada 2. oktobrī plkst. 10.00–12.30

2. Darba kārtības pieņemšana

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 4. septembrī PV – PE641.090v01-00

4. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

Klātesot Padomes un Komisijas pārstāvjiem

5. Savienības kuģu zvejas atļaujas Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbības Savienības ūdeņos

PECH/9/01211

***I 2019/0187(COD) COM(2019)0398 – C9-0110/2019

 

Atbildīgā komiteja:

 

PECH

 

 

 

         Iespējams

6. Pašreizējā Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EMFF) izmantošana

PECH/9/01347

         Komisijas pārstāvja uzstāšanās

7. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

PECH/9/01216

***I 2018/0210(COD) COM(2018)0390 – C8-0270/2018

 

Referents:

 

Francisco José Millán Mon (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

PECH

 

 

 

         Viedokļu apmaiņa

8. Deleģētie akti

PECH/9/00519

         Viedokļu apmaiņa ar Komisijas pārstāvjiem

2019. gada 2. oktobrī plkst. 14.30–18.30

9. Jūru stāvoklis

PECH/9/00726

         Viedokļu apmaiņa ar Komisijas pārstāvjiem par krājumu stāvokli Melnajā jūrā un Vidusjūrā, tostarp progresa ziņojumu par Maltas MedFish4Ever deklarāciju

10. Zivju krājumu atjaunošanas apgabalu un aizsargājamu jūras teritoriju pārvaldība

PECH/9/01395

         Viedokļu apmaiņa ar Komisijas pārstāvjiem

11. Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un Gambijas Republiku un tā īstenošanas protokols

PECH/9/00453

*** 2019/0076(NLE) 08974/2019 – C9-0106/2019

 

Referente:

 

Carmen Avram (S&D)

PR – PE641.099v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

PECH

 

 

Atzinumi:

 

DEVE –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

BUDG –

Olivier Chastel (Renew)

 

 

         Ieteikuma projekta izskatīšana (piekrišana)

2019. gada 3. oktobrī plkst. 9.00–12.30

12. Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES): kā ICES sniedz konsultācijas par zivju krājumu un jūras ekosistēmu ilgtspējīgu pārvaldību

PECH/9/01136

         ICES padomdevēja komitejas priekšsēdētāja vietnieka Colm Lordan uzstāšanās

         Viedokļu apmaiņa

13. Sanāksmes vadītāja paziņojumi par koordinatoru lēmumiem

14. Dažādi jautājumi

15. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 11. novembrī plkst. 15.00–18.30 (Briselē)

         2019. gada 12. novembrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 26. septembrisJuridisks paziņojums