PDF 181kWORD 292k

 

Commissie visserij

 

PECH(2019)1002_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 2 oktober 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Donderdag 3 oktober 2019, 9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (5B001)

2 oktober 2019, 9.00 - 10.00 uur  (met gesloten deuren)

Met gesloten deuren

1. Coördinatorenvergadering

* * *

2 oktober 2019, 10.00 - 12.30 uur

2. Aanneming van de agenda

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         4 september 2019 PV – PE641.090v01-00

4. Mededelingen van de voorzitter

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

5. Vismachtigingen voor vaartuigen van de Unie in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie

PECH/9/01211

***I 2019/0187(COD) COM(2019)0398 – C9-0110/2019

 

Bevoegd:

 

PECH

 

 

 

         Eventueel

6. Hoe wordt het bestaande Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) gebruikt?

PECH/9/01347

         Uiteenzetting door de Commissie

7. Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij

PECH/9/01216

***I 2018/0210(COD) COM(2018)0390 – C8-0270/2018

 

Rapporteur:

 

Francisco José Millán Mon (PPE)

 

Bevoegd:

 

PECH

 

 

 

         Gedachtewisseling

8. Gedelegeerde handelingen

PECH/9/00519

         Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

2 oktober 2019, 14.30 - 18.30 uur

9. Toestand van de zeeën

PECH/9/00726

         Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie over de visbestanden in de Zwarte Zee en de Middellandse Zee, met inbegrip van een voortgangsverslag over de verklaring van Malta "MedFish4Ever"

10. Beheer van herstelgebieden voor visbestanden en beschermde mariene gebieden

PECH/9/01395

         Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

11. Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Gambia en het bijbehorende protocol

PECH/9/00453

*** 2019/0076(NLE) 08974/2019 – C9-0106/2019

 

Rapporteur:

 

Carmen Avram (S&D)

PR – PE641.099v01-00

Bevoegd:

 

PECH

 

 

Adviezen:

 

DEVE –

Besluit: geen advies

 

 

BUDG –

Olivier Chastel (Renew)

 

 

         Behandeling ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

3 oktober 2019, 9.00 - 12.30 uur

12. Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES): hoe de ICES adviezen verstrekt over een duurzaam beheer van de visbestanden en mariene ecosystemen

PECH/9/01136

         Presentatie door Colm Lordan, ondervoorzitter, adviescommissie, ICES

         Gedachtewisseling

13. Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren

14. Rondvraag

15. Volgende vergaderingen

         11 november 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

         12 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 27 september 2019Juridische mededeling