PDF 195kWORD 292k

 

Komisja Rybołówstwa

 

PECH(2019)1002_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 2 października 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30

Czwartek 3 października 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)

2 października 2019 r., w godz. 9.00 – 10.00  (przy drzwiach zamkniętych)

Przy drzwiach zamkniętych

1. Posiedzenie koordynatorów

* * *

2 października 2019 r., w godz. 10.00 – 12.30

2. Przyjęcie porządku dziennego

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         4 września 2019 r. PV – PE641.090v01-00

4. Komunikaty przewodniczącego

W obecności Rady i Komisji

5. Upoważnienia dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz operacje połowowe prowadzone przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii

PECH/9/01211

***I 2019/0187(COD) COM(2019)0398 – C9-0110/2019

 

Przedm. właśc.:

 

PECH

 

 

 

         Ewentualnie

6. W jaki sposób jest wykorzystywany obecny Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR)?

PECH/9/01347

         Wystąpienie Komisji

7. Europejski Fundusz Morski i Rybacki

PECH/9/01216

***I 2018/0210(COD) COM(2018)0390 – C8-0270/2018

 

Sprawozdawca:

 

Francisco José Millán Mon (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

PECH

 

 

 

         Wymiana poglądów

8. Akty delegowane

PECH/9/00519

         Wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji

2 października 2019 r., w godz. 14.30 – 18.30

9. Stan mórz

PECH/9/00726

         Wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji na temat stanu stad w Morzu Czarnym i Morzu Śródziemnym, w tym sprawozdanie z postępów w realizacji deklaracji z Malty w ramach inicjatywy MedFish4Ever

10. Zarządzanie obszarami odbudowy stad ryb i chronionymi obszarami morskimi

PECH/9/01395

         Wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji

11. Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Gambii oraz protokół wykonawczy do tej umowy

PECH/9/00453

*** 2019/0076(NLE) 08974/2019 – C9-0106/2019

 

Sprawozdawczyni:

 

Carmen Avram (S&D)

PR – PE641.099v01-00

Przedm. właśc.:

 

PECH

 

 

Opiniodawcza:

 

DEVE –

Decyzja: brak opinii

 

 

BUDG –

Olivier Chastel (Renew)

 

 

         Rozpatrzenie projektu zalecenia (zgoda)

3 października 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

12. Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES): W jaki sposób ICES doradza w sprawie zrównoważonego zarządzania zasobami rybnymi i ekosystemami morskimi

PECH/9/01136

         Prezentacja przygotowana przez wiceprzewodniczącego komitetu doradczego Colma Lordana, ICES

         Wymiana poglądów

13. Komunikaty przewodniczącego dotyczące decyzji koordynatorów

14. Sprawy różne

15. Następne posiedzenia

         11 listopada 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30 (Bruksela)

         12 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 27 września 2019Informacja prawna