PDF 186kWORD 1034k

 

Comisia pentru pescuit

 

PECH(2019)1002_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Miercuri, 2 octombrie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30

Joi, 3 octombrie 2019, 9.00 - 12.30

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)

2 octombrie 2019, 9.00 - 10.00 (cu ușile închise)

Cu ușile închise

1. Reuniune a coordonatorilor

* * *

2 octombrie 2019, 10.00 - 12.30

2. Adoptarea ordinii de zi

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         4 septembrie 2019 PV – PE641.090v01-00

4. Comunicări ale președinției

În prezența Consiliului și a Comisiei

5. Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii

PECH/9/01211

***I 2019/0187(COD) COM(2019)0398 – C9-0110/2019

 

Comisie competentă:

 

PECH

 

 

 

         Eventual

6. Cum este utilizat Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)?

PECH/9/01347

         Expunerea Comisiei

7. Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești

PECH/9/01216

***I 2018/0210(COD) COM(2018)0390 – C8-0270/2018

 

Raportor:

 

Francisco José Millán Mon (PPE)

 

Comisie competentă:

 

PECH

 

 

 

         Schimb de opinii

8. Actele delegate

PECH/9/00519

         Schimb de opinii cu reprezentanții Comisiei

2 octombrie 2019, 14.30 - 18.30

9. Starea mărilor

PECH/9/00726

         Schimb de opinii cu reprezentanții Comisiei privind situația stocurilor din Marea Neagră și Marea Mediterană, inclusiv un raport intermediar privind Declarația Malta MedFish4Ever

10. Gestionarea zonelor de refacere a resurselor halieutice și a zonelor marine protejate

PECH/9/01395

         Schimb de opinii cu reprezentanții Comisiei

11. Încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Republica Gambia și a protocolului său de punere în aplicare

PECH/9/00453

*** 2019/0076(NLE) 08974/2019 – C9-0106/2019

 

Raportoare:

 

Carmen Avram (S&D)

PR – PE641.099v01-00

Comisie competentă:

 

PECH

 

 

Avize:

 

DEVE –

Decizie: fără aviz

 

 

BUDG –

Olivier Chastel (Renew)

 

 

         Examinarea proiectului de recomandare (aprobare)

3 octombrie 2019, 9.00 - 12.30

12. Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES): cum oferă ICES consiliere cu privire la gestionarea sustenabilă a resurselor halieutice și a ecosistemelor marine

PECH/9/01136

         Prezentare susținută de Colm Lordan, vicepreședinte, Comitetul consultativ, ICES

         Schimb de opinii

13. Comunicare a președinției privind deciziile adoptate de coordonatori

14. Chestiuni diverse

15. Reuniuni următoare

         11 noiembrie 2019, 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

         12 noiembrie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 26 septembrie 2019Notă juridică