PDF 180kWORD 292k

 

Fiskeriutskottet

 

PECH(2019)1002_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 2 oktober 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30

Torsdagen den 3 oktober 2019 kl. 9.00–12.30

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (5B001)

2 oktober 2019 kl. 9.00–10.00  (inom stängda dörrar)

Inom stängda dörrar

1. Samordnarnas sammanträde

* * *

2 oktober 2019 kl. 10.00–12.30

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         4 september 2019 PV – PE641.090v01-00

4. Meddelanden från ordföranden

I närvaro av rådet och kommissionen

5. Fisketillstånd för unionsfartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiske i unionens vatten

PECH/9/01211

***I 2019/0187(COD) COM(2019)0398 – C9-0110/2019

 

Ansvarigt utskott:

 

PECH

 

 

 

         Eventuellt

6. Hur används den nuvarande Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)?

PECH/9/01347

         Föredragning av kommissionen

7. Europeiska havs- och fiskerifonden

PECH/9/01216

***I 2018/0210(COD) COM(2018)0390 – C8-0270/2018

 

Föredragande:

 

Francisco José Millán Mon (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

PECH

 

 

 

         Diskussion

8. Delegerade akter

PECH/9/00519

         Diskussion med kommissionens företrädare

2 oktober 2019 kl. 14.30–18.30

9. Havets tillstånd

PECH/9/00726

         Diskussion med kommissionens företrädare om statusen för fiskbestånden i Svarta havet och Medelhavet, bl.a en framstegsrapport om Maltaförklaringen MedFish4Ever.

10. Hantering av återhämtningsområden för fiskbestånd och marina skyddsområden

PECH/9/01395

         Diskussion med kommissionens företrädare

11. Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia och dess genomförandeprotokoll

PECH/9/00453

*** 2019/0076(NLE) 08974/2019 – C9-0106/2019

 

Föredragande:

 

Carmen Avram (S&D)

PR – PE641.099v01-00

Ansvarigt utskott:

 

PECH

 

 

Rådgivande utskott:

 

DEVE –

Beslut: inget yttrande

 

 

BUDG –

Olivier Chastel (Renew)

 

 

         Behandling av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)

3 oktober 2019 kl. 9.00–12.30

12. Internationella havsforskningsrådet (Ices): Ices rekommendationer om hållbar förvaltning av fiskbestånd och marina ekosystem

PECH/9/01136

         Föredragning av Colm Lordan, vice ordförande, den rådgivande kommittén, ICES

         Diskussion

13. Information från ordföranden om samordnarnas beslut

14. Övriga frågor

15. Kommande sammanträden

         11 november 2019 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

         12 november 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 27 september 2019Rättsligt meddelande