PDF 178kWORD 356k

 

Kalatalousvaliokunta

 

PECH(2019)1111_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Maanantai 11. marraskuuta 2019 klo 15.00–18.30

Tiistai 12. marraskuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

Bryssel

Kokoushuone: Altiero Spinelli (1G-3)

11. marraskuuta 2019 klo 15.00–18.30

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         24. syyskuuta 2019 PV – PE641.288v01-00

         2.–3. lokakuuta 2019 PV – PE641.412v01-00

3. Puheenjohtajan ilmoitukset

4. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) raportti "The Ocean and Cryosphere in a changing climate"

PECH/9/01199

         Hans-Otto Pörtnerin alustus

5. Kestävän enimmäistuoton saavuttaminen: Itämeren saalisrajoitukset vuonna 2020

PECH/9/01260

         Keskustelu neuvoston ja komission kanssa

6. Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)

PECH/9/01214

         Keskustelu pääjohtaja Pascal Savouret'n kanssa vuoden 2020 työohjelmasta

7. Vastuuvapaus 2018: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)

PECH/9/00829

 2019/2085(DEC) COM(2019)0316[30] – C9-0080/2019

 

Valmistelija:

 

Nicolás González Casares (S&D)

PA – PE642.908v01-00

Vastaava:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Lausuntoluonnoksen käsittely

         Tarkistusten jättämisen määräajan vahvistaminen

12. marraskuuta 2019 klo 9.00–12.30

12. marraskuuta 2019 klo 9.00–9.30  (suljetuin ovin)

8. Koordinaattoreiden kokous

* * *

12. marraskuuta 2019 klo 9.30–12.30

Neuvoston ja komission läsnä ollessa

*** Koneäänestys ***

9. Euroopan unionin ja Gambian tasavallan välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ja sen täytäntöönpanopöytäkirja

PECH/9/00453

*** 2019/0076(NLE) 08974/2019 – C9-0106/2019

 

Esittelijä:

 

Carmen Avram (S&D)

PR – PE641.099v01-00

Vastaava:

 

PECH

 

 

Lausunto:

 

DEVE –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

BUDG –

Olivier Chastel (Renew)

PA – PE640.656v01-00

 

         Suositusluonnoksen hyväksyminen (hyväksyntä)

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 4. lokakuuta 2019 klo 12.00

Toimielinten väliset neuvottelut

10. Euroopan meri- ja kalatalousrahasto

PECH/9/01216

***I 2018/0210(COD) COM(2018)0390 – C8-0270/2018

 

Esittelijä:

 

Francisco José Millán Mon (PPE)

 

Vastaava:

 

PECH

 

 

 

         Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä

*** Koneäänestys päättyy ***

Kuulemistilaisuus

11. EU:n kalastuksenvalvontajärjestelmän uudet haasteet

PECH/9/01138

         Kuulemistilaisuus

12. marraskuuta 2019 klo 14.30–18.30

12. Norjan ja Islannin kanssa yhteisten kantojen kestävä hoito

PECH/9/01523

         Keskustelu komission edustajien kanssa

13. EU:n alukset ja keltaevätonnikala

PECH/9/01524

         Keskustelu komission edustajien kanssa

14. Vuoden 2019 taloudellinen toimintakertomus unionin kalastuslaivastosta

PECH/9/01775

         Keskustelu komission edustajien kanssa

15. Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2019–2024)

PECH/9/00462

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Esittelijä:

 

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

Vastaava:

 

PECH

 

 

Lausunto:

 

DEVE –

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.950v01-00

 

BUDG –

José Manuel Fernandes (PPE)

 

 

         Suositusluonnoksen käsittely (hyväksyntä)

         Tarkistusten jättämisen määräajan vahvistaminen

16. Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2019–2024)

PECH/9/01450

 2019/0090M(NLE) 

 

Esittelijä:

 

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE642.938v01-00

Vastaava:

 

PECH

 

 

Lausunto:

 

DEVE –

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.937v03-00

 

BUDG –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

         Mietintöluonnoksen käsittely

         Tarkistusten jättämisen määräajan vahvistaminen

17. Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekeminen

PECH/9/00631

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Valmistelija:

 

Pietro Bartolo (S&D)

PA – PE641.139v01-00

Vastaava:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.857v01-00

 

         Lausuntoluonnoksen käsittely

         Tarkistusten jättämisen määräajan vahvistaminen

18. Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekeminen

PECH/9/01131

 2018/0356M(NLE) 

 

Valmistelija:

 

Pietro Bartolo (S&D)

PA – PE641.153v03-00

Vastaava:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.858v01-00

Lausunto:

 

AFET –

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PA – PE641.414v01-00

 

DEVE –

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.208v01-00
AM – PE641.386v01-00

 

PECH

 

 

 

         Päätöslauselmaesityksestä tehdyn lausuntoluonnoksen käsittely

         Tarkistusten jättämisen määräajan vahvistaminen

19. Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan, jonka voimassaolo päättyy 15 päivänä marraskuuta 2019, voimassaolon jatkamista koskeva kirjeenvaihtona tehty Euroopan unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välinen sopimus

PECH/9/01497

*** 2019/0210(NLE) 

 

Vastaava:

 

PECH

 

 

Lausunto:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

         Komission puheenvuoro

20. Senegalin tasavallan ja Euroopan unionin välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja

PECH/9/01701

*** 2019/0226(NLE) COM(2019)0473

 

Vastaava:

 

PECH

 

 

Lausunto:

 

DEVE

 

 

 

BUDG

 

 

 

         Komission puheenvuoro

21. Atlantin tonnikalojen suojelusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja

PECH/9/01620

*** 2019/0225(NLE) COM(2019)0472

 

Vastaava:

 

PECH

 

 

Lausunto:

 

ENVI

 

 

 

         Komission puheenvuoro

22. Puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattoreiden päätöksistä

23. Muut asiat

24. Seuraavat kokoukset

         2. joulukuuta 2019 klo 15.00–18.30 (Bryssel)

         3. joulukuuta 2019 klo 9.00–12.30 (Bryssel)

Päivitetty viimeksi: 31. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus